De vertaling van Arabische teksten naar het Latijn zorgde in de 13de eeuw voor een intellectuele aardverschuiving. De Europese universiteiten kwamen voor het eerst in contact met werken van Aristoteles, maar ook met de ideeën van de Andalusische filosoof Ibn Rushd, beter bekend als Averroes. VUB-onderzoeker Koert Debeuf van het Institute for European Studies merkte tijdens het bestuderen van filosofische teksten van de 13de tot de 18de eeuw op dat de invloed van de stroming van het Averroïsme eeuwenlang groot was, maar in de hedendaagse Europese geschiedschrijving van de filosofie is die amper terug te vinden. "Volgens verschillende Duitse filosofen was filosofie enkel christelijk en Europees. Die visie verspreidde zich over Europa en bepaalt de Europese geschiedenis van de filosofie tot op vandaag", stelt Debeuf vast. Tot in het midden van de 18e eeuw werd de filosofie wel universalistisch benaderd. Egyptenaren en Chaldeeërs, een volk in Mesopotamië, beïnvloedden de Grieken, terwijl de Griekse filosofen werden vertaald in het Arabisch. Nadien sloeg die benadering helemaal om. "Ik denk dat het nodig is om de geschiedenis van de filosofie te herschrijven. Het Europese denken is diep beïnvloed door Arabische filosofie. Daarom moeten we Arabische filosofen zoals Averroes opnieuw de plaats geven die ze verdienen in onze handboeken", vindt Debeuf. (Belga)

De vertaling van Arabische teksten naar het Latijn zorgde in de 13de eeuw voor een intellectuele aardverschuiving. De Europese universiteiten kwamen voor het eerst in contact met werken van Aristoteles, maar ook met de ideeën van de Andalusische filosoof Ibn Rushd, beter bekend als Averroes. VUB-onderzoeker Koert Debeuf van het Institute for European Studies merkte tijdens het bestuderen van filosofische teksten van de 13de tot de 18de eeuw op dat de invloed van de stroming van het Averroïsme eeuwenlang groot was, maar in de hedendaagse Europese geschiedschrijving van de filosofie is die amper terug te vinden. "Volgens verschillende Duitse filosofen was filosofie enkel christelijk en Europees. Die visie verspreidde zich over Europa en bepaalt de Europese geschiedenis van de filosofie tot op vandaag", stelt Debeuf vast. Tot in het midden van de 18e eeuw werd de filosofie wel universalistisch benaderd. Egyptenaren en Chaldeeërs, een volk in Mesopotamië, beïnvloedden de Grieken, terwijl de Griekse filosofen werden vertaald in het Arabisch. Nadien sloeg die benadering helemaal om. "Ik denk dat het nodig is om de geschiedenis van de filosofie te herschrijven. Het Europese denken is diep beïnvloed door Arabische filosofie. Daarom moeten we Arabische filosofen zoals Averroes opnieuw de plaats geven die ze verdienen in onze handboeken", vindt Debeuf. (Belga)