Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en begrotingscommissaris Günther Oettinger stelden deze middag de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 voor in het parlement. Natuurlijk legt elke fractie andere klemtonen bij de beoordeling van het budgetvoorstel, maar dat er fors meer wordt geïnvesteerd in het beheer van de Europese buitengrenzen en in het migratie- en asielbeleid - 33 miljard euro in plaats van 13 miljard euro - wordt positief onthaald. "Met 10.000 in plaats van 1.200 Frontex-medewerkers zet Europa eindelijk meer in op stevige buitengrenzen", zegt Sander Loones (N-VA). "Tegelijk moeten we er nu ook voor zorgen dat die mensen hun werk serieus kunnen doen. En dus moet deze extra investering gepaard gaan met de invoering van pushbacks, het instellen van een strikte maximumlimiet en meer en betere opvang in de herkomstregio's." Ook Kathleen Van Brempt (sp.a) vindt het positief dat de Commissie op een aantal nieuwe prioriteiten inzet en dat de kust- en grensbewaking op een vertienvoudiging van het personeel en een verdriedubbeling van de budgetten mag rekenen. Ivo Belet (CD&V) merkt op dat "de mensen verwachten dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt". Bij investeringen met een duidelijke Europese meerwaarde als deze in de grenswachten, "krijgen mensen waar voor hun geld", aldus Belet. Bij Open Vld erkent Hilde Vautmans dat de meerjarenbegroting "de nieuwe Europese realiteit weerspiegelt". "We kunnen er niet omheen kijken dat er extra middelen nodig zijn om nieuwe Europese uitdagingen zoals migratiebeheer, bestrijding van terrorisme en defensie aan te pakken. Eindelijk krijgt de Europese grens- en kustwacht meer manschappen, tot wel tien keer zoveel. Eindelijk krijgen we een verdrievoudiging van het budget voor grensbeheer, asiel én migratie!" (Belga)

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en begrotingscommissaris Günther Oettinger stelden deze middag de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 voor in het parlement. Natuurlijk legt elke fractie andere klemtonen bij de beoordeling van het budgetvoorstel, maar dat er fors meer wordt geïnvesteerd in het beheer van de Europese buitengrenzen en in het migratie- en asielbeleid - 33 miljard euro in plaats van 13 miljard euro - wordt positief onthaald. "Met 10.000 in plaats van 1.200 Frontex-medewerkers zet Europa eindelijk meer in op stevige buitengrenzen", zegt Sander Loones (N-VA). "Tegelijk moeten we er nu ook voor zorgen dat die mensen hun werk serieus kunnen doen. En dus moet deze extra investering gepaard gaan met de invoering van pushbacks, het instellen van een strikte maximumlimiet en meer en betere opvang in de herkomstregio's." Ook Kathleen Van Brempt (sp.a) vindt het positief dat de Commissie op een aantal nieuwe prioriteiten inzet en dat de kust- en grensbewaking op een vertienvoudiging van het personeel en een verdriedubbeling van de budgetten mag rekenen. Ivo Belet (CD&V) merkt op dat "de mensen verwachten dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt". Bij investeringen met een duidelijke Europese meerwaarde als deze in de grenswachten, "krijgen mensen waar voor hun geld", aldus Belet. Bij Open Vld erkent Hilde Vautmans dat de meerjarenbegroting "de nieuwe Europese realiteit weerspiegelt". "We kunnen er niet omheen kijken dat er extra middelen nodig zijn om nieuwe Europese uitdagingen zoals migratiebeheer, bestrijding van terrorisme en defensie aan te pakken. Eindelijk krijgt de Europese grens- en kustwacht meer manschappen, tot wel tien keer zoveel. Eindelijk krijgen we een verdrievoudiging van het budget voor grensbeheer, asiel én migratie!" (Belga)