De Vlaamse en Brusselse apothekers benadrukken in een persbericht dat ze op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren in de uitrol van de vaccinatiestrategie. Zo kunnen ze de stocks van vaccins in goede omstandigheden bewaren en kunnen ze ook een rol spelen bij het sensibiliseren van patiënten en risicogroepen.

Maar daarnaast stellen ze ook voor om de apothekers op te laten treden als vaccinatoren. Volgens de organisatie moet het mogelijk zijn om de inenting door een apotheker te laten plaatsvinden in een aparte ruimte in de apotheek.

'Als er handen te kort zijn om op een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk mensen te vaccineren, dan zijn wij bereid om helpende handen aan te reiken', verduidelijkt Hilde Deneyer. 'Het is een aanbod dat we doen vanuit de sector om extra hulp te voorzien.'

Momenteel worden er nog geen vaccins toegediend door apothekers. Maar ze worden wel al voorbereid op die mogelijkheid, onder meer via opleidingen. Volgens de mededeling van het VAN kunnen tegen eind maart 700 apothekers opgeleid zijn als vaccinator. Tegen eind mei kunnen dat er 1.400 zijn.

'We zijn proactief met die opleidingen begonnen. Want als er inderdaad wordt vastgesteld dat er te weinig mensen beschikbaar zijn, dan is het natuurlijk niet meer mogelijk om die opleiding snel-snel te laten plaatsvinden', aldus Deneyer.

Er is volgens het VAN al met de overheden overlegd over de verschillende manieren waarop de apothekers een bijdrage kunnen leveren tijdens de vaccinatiecampagne. Momenteel is het nog niet duidelijk of het zelf toedienen van vaccinaties daarvan deel uit zal maken. Bovendien moeten er ook wettelijke hinderpalen worden weggewerkt vooraleer de apothekers tot vaccinatie kunnen overgaan.

De Vlaamse en Brusselse apothekers benadrukken in een persbericht dat ze op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren in de uitrol van de vaccinatiestrategie. Zo kunnen ze de stocks van vaccins in goede omstandigheden bewaren en kunnen ze ook een rol spelen bij het sensibiliseren van patiënten en risicogroepen. Maar daarnaast stellen ze ook voor om de apothekers op te laten treden als vaccinatoren. Volgens de organisatie moet het mogelijk zijn om de inenting door een apotheker te laten plaatsvinden in een aparte ruimte in de apotheek. 'Als er handen te kort zijn om op een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk mensen te vaccineren, dan zijn wij bereid om helpende handen aan te reiken', verduidelijkt Hilde Deneyer. 'Het is een aanbod dat we doen vanuit de sector om extra hulp te voorzien.' Momenteel worden er nog geen vaccins toegediend door apothekers. Maar ze worden wel al voorbereid op die mogelijkheid, onder meer via opleidingen. Volgens de mededeling van het VAN kunnen tegen eind maart 700 apothekers opgeleid zijn als vaccinator. Tegen eind mei kunnen dat er 1.400 zijn. 'We zijn proactief met die opleidingen begonnen. Want als er inderdaad wordt vastgesteld dat er te weinig mensen beschikbaar zijn, dan is het natuurlijk niet meer mogelijk om die opleiding snel-snel te laten plaatsvinden', aldus Deneyer. Er is volgens het VAN al met de overheden overlegd over de verschillende manieren waarop de apothekers een bijdrage kunnen leveren tijdens de vaccinatiecampagne. Momenteel is het nog niet duidelijk of het zelf toedienen van vaccinaties daarvan deel uit zal maken. Bovendien moeten er ook wettelijke hinderpalen worden weggewerkt vooraleer de apothekers tot vaccinatie kunnen overgaan.