De bedoeling van de maatregel is om misbruiken te vermijden, of te voorkomen dat verschillende medicijnen verkeerd op elkaar zouden inwerken. Via het gedeeld farmaceutisch dossier zullen apothekers kunnen zien welke medicijnen hun klanten hebben aangekocht in om het even welke apotheek in België. "Op die manier zien we wie wat elders heeft gekocht en kunnen we de patiënt beter voorlichten (...) De wisselwerking van bepaalde medicijnen, die gevaarlijk kan zijn, zou vermeden worden", legt Charles Ronlez van de APB uit in de krant. Hij wijst ook op de strijd tegen misbruiken, zoals het gebruik van valse voorschriften of het illegaal verhandelen van medicijnen. Het systeem, waarbij de patiënt zijn goedkeuring moet geven, zal binnenkort in een testfase gelanceerd worden, aldus Sudpresse. (CYA)

De bedoeling van de maatregel is om misbruiken te vermijden, of te voorkomen dat verschillende medicijnen verkeerd op elkaar zouden inwerken. Via het gedeeld farmaceutisch dossier zullen apothekers kunnen zien welke medicijnen hun klanten hebben aangekocht in om het even welke apotheek in België. "Op die manier zien we wie wat elders heeft gekocht en kunnen we de patiënt beter voorlichten (...) De wisselwerking van bepaalde medicijnen, die gevaarlijk kan zijn, zou vermeden worden", legt Charles Ronlez van de APB uit in de krant. Hij wijst ook op de strijd tegen misbruiken, zoals het gebruik van valse voorschriften of het illegaal verhandelen van medicijnen. Het systeem, waarbij de patiënt zijn goedkeuring moet geven, zal binnenkort in een testfase gelanceerd worden, aldus Sudpresse. (CYA)