Door de isolatiemaatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus, verwachten experten een stijging van het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld. Lokale apothekers zijn laagdrempelig, blijven goed bereikbaar als essentiële dienstverleners en zijn daarom geschikt als meldpunt. Naar analogie met Frankrijk en Spanje werd eerder het codewoord 'masker 19' gelanceerd dat slachtoffers van huiselijk geweld kunnen gebruiken. Het VAN en het CAW hebben nu een procedure uitgewerkt. Een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker vragen naar een 'masker 19'. De apotheker zal antwoorden dat dit type masker besteld moet worden en vraagt het slachtoffer om zijn of haar contactgegevens (o.a. adres en telefoonnummer) achter te laten. "De apotheker kan op die manier de CAW-hulpverlening contacteren via het gratis nummer 1712. De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer, om advies en ondersteuning te bieden en te bemiddelen. Men zal ook een inschatting maken of de politie ingelicht moet worden, zodat die ter plaatse kan gaan", aldus het persbericht. Indien mogelijk zal de apotheker het slachtoffer een briefje meegeven, met daarop het gratis nummer 1712 en de contactgegevens van het CAW. Slachtoffers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CAW via e-mail of chatten met een professionele hulpverlener (www.caw.be). Dat is anoniemer dan bellen wanneer partners samen thuis zijn, luidt het. Het plan zal worden opgenomen in de Vlaamse Crisishulpnota. (Belga)

Door de isolatiemaatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus, verwachten experten een stijging van het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld. Lokale apothekers zijn laagdrempelig, blijven goed bereikbaar als essentiële dienstverleners en zijn daarom geschikt als meldpunt. Naar analogie met Frankrijk en Spanje werd eerder het codewoord 'masker 19' gelanceerd dat slachtoffers van huiselijk geweld kunnen gebruiken. Het VAN en het CAW hebben nu een procedure uitgewerkt. Een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker vragen naar een 'masker 19'. De apotheker zal antwoorden dat dit type masker besteld moet worden en vraagt het slachtoffer om zijn of haar contactgegevens (o.a. adres en telefoonnummer) achter te laten. "De apotheker kan op die manier de CAW-hulpverlening contacteren via het gratis nummer 1712. De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer, om advies en ondersteuning te bieden en te bemiddelen. Men zal ook een inschatting maken of de politie ingelicht moet worden, zodat die ter plaatse kan gaan", aldus het persbericht. Indien mogelijk zal de apotheker het slachtoffer een briefje meegeven, met daarop het gratis nummer 1712 en de contactgegevens van het CAW. Slachtoffers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CAW via e-mail of chatten met een professionele hulpverlener (www.caw.be). Dat is anoniemer dan bellen wanneer partners samen thuis zijn, luidt het. Het plan zal worden opgenomen in de Vlaamse Crisishulpnota. (Belga)