In "Wij zijn het klimaat" richten De Wever en Gantois zich tot de politici en beleidsmensen, hun ouders en grootouders, hun eigen generatie en aan iedereen samen. In het hoofdstuk dat gericht is aan beleidsmakers, zijn ze het scherpst. Ze pikken het niet dat ze door politici als pessimisten omschreven worden. "Voor jullie staan mensen die nog steeds geloven in beleid. Waarom zouden wij anders protesteren?", klinkt het. De Wever en Gantois hameren erop dat ze niet hun mening verkondigen, maar wetenschappelijke feiten citeren. "Nodig dus driehonderd klimaatwetenschappers uit. Hun kan je geen naïviteit verwijten. We veronderstellen dat jullie tegen hen niet zullen zeggen dat ze wat minder moeten douchen en dat ze op de universiteit beter moeten recyclen", luidt het. Aan hun (groot-)ouders vragen De Wever en Gantois om mee hun stem te verheffen, maar ook in eigen boezem te kijken. "Zijn jullie niet te veel gehecht aan wat jullie als normaal beschouwen?", vragen ze zich af. Van hun eigen generatie verwachten de klimaatactivisten dan weer dat ze niet passief zijn, want "dat kunnen we ons niet veroorloven". Het boek werd opgetekend door Jeroen Olyslaegers, telt 64 pagina's en kost 8,99 euro. (Belga)

In "Wij zijn het klimaat" richten De Wever en Gantois zich tot de politici en beleidsmensen, hun ouders en grootouders, hun eigen generatie en aan iedereen samen. In het hoofdstuk dat gericht is aan beleidsmakers, zijn ze het scherpst. Ze pikken het niet dat ze door politici als pessimisten omschreven worden. "Voor jullie staan mensen die nog steeds geloven in beleid. Waarom zouden wij anders protesteren?", klinkt het. De Wever en Gantois hameren erop dat ze niet hun mening verkondigen, maar wetenschappelijke feiten citeren. "Nodig dus driehonderd klimaatwetenschappers uit. Hun kan je geen naïviteit verwijten. We veronderstellen dat jullie tegen hen niet zullen zeggen dat ze wat minder moeten douchen en dat ze op de universiteit beter moeten recyclen", luidt het. Aan hun (groot-)ouders vragen De Wever en Gantois om mee hun stem te verheffen, maar ook in eigen boezem te kijken. "Zijn jullie niet te veel gehecht aan wat jullie als normaal beschouwen?", vragen ze zich af. Van hun eigen generatie verwachten de klimaatactivisten dan weer dat ze niet passief zijn, want "dat kunnen we ons niet veroorloven". Het boek werd opgetekend door Jeroen Olyslaegers, telt 64 pagina's en kost 8,99 euro. (Belga)