De Zeevaartschool benadrukt wel dat de simulatie niet als doel heeft om een eventuele schuldige aan te wijzen in het verhaal. "Wat er precies is misgelopen, daar kunnen wij alleen maar over speculeren, van een technisch mankement tot onervarenheid", zegt docent Peter Dotselaere. "De snelheid van het schip lijkt mij persoonlijk wel hoog. Er was ook sprake van hevige wind, maar die kwam uit het zuiden dus die zou eigenlijk gewoon een duwtje in de rug betekend hebben als het schip recht voer." Bij de simulatie werden factoren als de smalle vaargeul, stroming, wind, het aanzuigeffect van de wal en de communicatie op de brug nagebootst. De simulatie toont ook aan hoe steeds bredere en dieper liggende schepen door het kanaal moeten. "Dat betekent dat nautische expertise en ervaring uiterst belangrijk is", zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Het loodsen en beloodsen van schepen zijn processen in voortdurende evolutie omdat de scheepvaart zelf niet stilstaat." (Belga)

De Zeevaartschool benadrukt wel dat de simulatie niet als doel heeft om een eventuele schuldige aan te wijzen in het verhaal. "Wat er precies is misgelopen, daar kunnen wij alleen maar over speculeren, van een technisch mankement tot onervarenheid", zegt docent Peter Dotselaere. "De snelheid van het schip lijkt mij persoonlijk wel hoog. Er was ook sprake van hevige wind, maar die kwam uit het zuiden dus die zou eigenlijk gewoon een duwtje in de rug betekend hebben als het schip recht voer." Bij de simulatie werden factoren als de smalle vaargeul, stroming, wind, het aanzuigeffect van de wal en de communicatie op de brug nagebootst. De simulatie toont ook aan hoe steeds bredere en dieper liggende schepen door het kanaal moeten. "Dat betekent dat nautische expertise en ervaring uiterst belangrijk is", zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Het loodsen en beloodsen van schepen zijn processen in voortdurende evolutie omdat de scheepvaart zelf niet stilstaat." (Belga)