N-VA, sp.a en Open Vld kwamen vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen overeen dat er sociale woningen zouden bijkomen in Antwerpen. "Het bestuursakkoord is heel duidelijk daarover: de wooncrisis moet worden aangepakt, onder meer door extra sociale woningen - niet alleen renovaties", stelt Kherbache. "We vragen daarvoor ook meer middelen van Vlaanderen. We rekenen er nu in de eerste plaats op dat alle Antwerpse coalitiepartners dat bestuursakkoord zullen respecteren." Volgens de anonieme sp.a-bron buigt de Antwerpse fractie zich volgende week al over de zaak, maar dat klopt volgens Kherbache niet. "De startnota is slechts een informatienota, geen regeerakkoord", benadrukt ze nogmaals. (Belga)

N-VA, sp.a en Open Vld kwamen vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen overeen dat er sociale woningen zouden bijkomen in Antwerpen. "Het bestuursakkoord is heel duidelijk daarover: de wooncrisis moet worden aangepakt, onder meer door extra sociale woningen - niet alleen renovaties", stelt Kherbache. "We vragen daarvoor ook meer middelen van Vlaanderen. We rekenen er nu in de eerste plaats op dat alle Antwerpse coalitiepartners dat bestuursakkoord zullen respecteren." Volgens de anonieme sp.a-bron buigt de Antwerpse fractie zich volgende week al over de zaak, maar dat klopt volgens Kherbache niet. "De startnota is slechts een informatienota, geen regeerakkoord", benadrukt ze nogmaals. (Belga)