Dat Vooruit tegen vroeger gemaakte afspraken in dan toch geen schepenzitje moet afstaan aan Open VLD was al ruim een week duidelijk, na de onderhandelingen daarover binnen het stadsbestuur. Na interne strubbelingen keurde ook het lokale ledencongres van Open VLD dat akkoord goed. Bachar moest maandag wel even pro forma ontslag nemen als schepen en vervolgens weer worden aangesteld, gezien eerder was vastgelegd dat zijn mandaat eind dit jaar zou aflopen. Datzelfde geldt ook voor Tom Meeuws als voorzitter van het Bijzonder Comité: ook dat mandaat had eigenlijk naar Open VLD moeten gaan, maar wist Vooruit aan vast te houden.

De oppositiepartijen probeerden later tijdens de zitting nog een reactie aan Caluwaerts te ontlokken over de voorbije heisa en de misgelopen tweede schepenzetel, maar dat liet het reglement volgens burgemeester en raadsvoorzitter Bart De Wever (N-VA) niet toe, omdat Caluwaerts pas op 1 januari effectief schepen is. Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy noemde het hele verhaal 'een ronduit laaghartig politiek schouwspel dat ertoe leidt dat mensen zich afkeren van de politiek' en ook Groen-fractieleider Imade Annouri had het over 'een plat politiek spel' en vroeg zich af of de titel van het bestuursakkoord, 'De Grote Verbinding', wel nog gepast was.

Dat Vooruit tegen vroeger gemaakte afspraken in dan toch geen schepenzitje moet afstaan aan Open VLD was al ruim een week duidelijk, na de onderhandelingen daarover binnen het stadsbestuur. Na interne strubbelingen keurde ook het lokale ledencongres van Open VLD dat akkoord goed. Bachar moest maandag wel even pro forma ontslag nemen als schepen en vervolgens weer worden aangesteld, gezien eerder was vastgelegd dat zijn mandaat eind dit jaar zou aflopen. Datzelfde geldt ook voor Tom Meeuws als voorzitter van het Bijzonder Comité: ook dat mandaat had eigenlijk naar Open VLD moeten gaan, maar wist Vooruit aan vast te houden. De oppositiepartijen probeerden later tijdens de zitting nog een reactie aan Caluwaerts te ontlokken over de voorbije heisa en de misgelopen tweede schepenzetel, maar dat liet het reglement volgens burgemeester en raadsvoorzitter Bart De Wever (N-VA) niet toe, omdat Caluwaerts pas op 1 januari effectief schepen is. Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy noemde het hele verhaal 'een ronduit laaghartig politiek schouwspel dat ertoe leidt dat mensen zich afkeren van de politiek' en ook Groen-fractieleider Imade Annouri had het over 'een plat politiek spel' en vroeg zich af of de titel van het bestuursakkoord, 'De Grote Verbinding', wel nog gepast was.