Antwerpse praktijktesten: Structurele discriminatie rond afkomst en leeftijd op Antwerpse arbeidsmarkt

(Belga) Het onderzoeksteam van de UGent onder leiding van professor Stijn Baert dat praktijktesten uitvoerde op de Antwerpse arbeidsmarkt, heeft structurele discriminatie vastgesteld op basis van etnische afkomst en leeftijd. Er werd geen discriminatie vastgesteld op basis van seksuele geaardheid of gender. Met de resultaten in de hand zal de stad Antwerpen nu werk maken van een “verbeterplan”, in samenwerking met stakeholders zoals minderheidsgroeperingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en sectorfederaties.

De eerste resultaten van praktijktesten op de Antwerpse arbeidsmarkt, een soort nulmeting, komen er zowat een half jaar na die van de praktijktesten op de professionele huurwoningmarkt. Ook daar werd trouwens discriminatie op basis van etnische afkomst vastgesteld. Op de arbeidsmarkt gaat het volgens de onderzoekers om 17% minder positieve reacties op sollicitaties voor kandidaten met een niet-Vlaams klinkende naam ten opzichte van kandidaten met een Vlaams klinkende naam. Oudere kandidaten kregen 11% minder positieve antwoorden dan kandidaten die 6 tot 12 jaar jonger zijn. Er werd gewerkt met correspondentietesten waarbij twee kandidaat-sollicitanten via mail reageren op eenzelfde vacature. De onderzoekers stuurden in totaal 2.880 fictieve sollicitaties uit naar 1.440 echte vacatures. De praktijktesten gebeurden op sectorniveau, in de vijf grootste sectoren in Antwerpen: de industriesector, de bouwnijverheid, de groot- en detailhandel, de sector vervoer en opslag en de sector administratieve en ondersteunende diensten (naast een zesde groep van restsectoren). “De stad Antwerpen innoveert hier door als eerste correspondentie-experimenten op sectorniveau, die nu ook op Vlaams niveau worden voorbereid, te laten uitvoeren”, zegt professor Stijn Baert. “Eerdere praktijktesten lieten enkel toe om op gewestelijk of stedelijk niveau uitspraken te doen. Deze aanpak biedt handvaten om oplossingsgericht aan de slag te gaan.” (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content