Het ondertekende charter draagt de titel "Iedereen anders, altijd van dienst" en stelt dat diversiteit als een rode draad doorheen de hele Antwerpse politiewerking moet lopen. Er is nood aan verscherpte aandacht voor racisme, intimidatie, haatmisdrijven of andere vormen van discriminatie, klinkt het, en elke medewerker moet "de meerwaarde van diversiteit erkennen". De toekomstige prioriteiten op het vlak van diversiteit beperken zich niet tot het - zoals al eerder aangekondigd werd - proberen om meer agenten van allochtone origine aan te trekken. Ook het interne klachtenbehandelingsproces moet bijvoorbeeld geoptimaliseerd worden, stelt de korpsleiding, en een geïntegreerd registratiesysteem krijgen om eventuele aanhoudende problemen en tendensen snel aan het licht te brengen. Verder moet elke medewerker verplicht een vijfdaagse opleiding volgen over het omgaan met diversiteit en zal de politie meer werk maken van het onderhouden van netwerken met de verschillende stedelijke gemeenschappen. "Diversiteit moet een speerpunt zijn van een stedelijk politiekorps en daar willen we concreet werk van maken", zegt De Wever. (Belga)

Het ondertekende charter draagt de titel "Iedereen anders, altijd van dienst" en stelt dat diversiteit als een rode draad doorheen de hele Antwerpse politiewerking moet lopen. Er is nood aan verscherpte aandacht voor racisme, intimidatie, haatmisdrijven of andere vormen van discriminatie, klinkt het, en elke medewerker moet "de meerwaarde van diversiteit erkennen". De toekomstige prioriteiten op het vlak van diversiteit beperken zich niet tot het - zoals al eerder aangekondigd werd - proberen om meer agenten van allochtone origine aan te trekken. Ook het interne klachtenbehandelingsproces moet bijvoorbeeld geoptimaliseerd worden, stelt de korpsleiding, en een geïntegreerd registratiesysteem krijgen om eventuele aanhoudende problemen en tendensen snel aan het licht te brengen. Verder moet elke medewerker verplicht een vijfdaagse opleiding volgen over het omgaan met diversiteit en zal de politie meer werk maken van het onderhouden van netwerken met de verschillende stedelijke gemeenschappen. "Diversiteit moet een speerpunt zijn van een stedelijk politiekorps en daar willen we concreet werk van maken", zegt De Wever. (Belga)