Enkele dagen nadat Le Vif/L'Express de transparantieregels van het Brusselse schepencollege onder de loep nam, is Apache naar de lokale mandatarissen in Antwerpen gaan kijken nadat het gelekte vertrouwelijke documenten in handen kreeg. Het schepencollege - en bij uitbreiding de gemeenteraad - leek het niet zo nauw te nemen met de door haar gemaakte belofte van februari dit jaar om transparant over de mandaten te zijn. Die belofte kwam er na het Publipart-schandaal in Gent.

Zo heeft Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) volgens de documenten slechts zeven bezoldigde mandaten aangegeven, terwijl hij er in werkelijkheid veertien heeft. Daardoor ontbrak er 50.000 euro aan inkomsten op de zogenaamde aangiftelijst die nu foutief blijkt te zijn. Enkele weken geleden maakte Kennis al zijn inkomsten (goed voor een slordige 193.000 euro) via zijn website bekend, dit doet hij al jaren. Kennis lijkt geen fout gemaakt te hebben.

De stad Antwerpen liet intussen weten dat er een 'administratieve fout' gemaakt werd bij 'de opmaak van de lijst met het overzicht van de mandaten en de daaraan gekoppelde vergoedingen'. 'Voor zover nu al kon worden nagegaan, betreft het de aangiftes van schepenen Koen Kennis en Caroline Bastiaens, alsook deze van ereschepen Philip Heylen. Hun aangifte werd dus door de stedelijke administratie verkeerdelijk niet volledig overgemaakt.'

Ook bij Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) waren er vragen over zijn aangifte. Als voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf zou hij - volgens de documenten - slechts 150,52 euro hebben verdiend. Dat bedrag staat echter in schril contrast met andere bestuurders, waaronder Bart De Wever die in een lagere functie 2.107,28 euro verdiende.

Ellen Wauters, woordvoerder voor schepen Marc Van Peel, contacteerde de redactie. Onderstaande cijfers werden door haar gecommuniceerd, net zoals ze gemeld zouden zijn aan de stad Antwerpen. 'De 150,52 euro (het enige extra bezoldigde mandaat van schepen Van Peel) is de vergoeding per vergadering. Dit komt neer op een totaal van 2558,84 euro. Zijn bruto jaarloon voor 2016 als schepen voor de stad Antwerpen bedraagt 98505,12 euro.'

Ook anderen lijken volgens de documenten slordig om te springen met de transparantielijst. De lijsttrekker van Samen Wouter Van Besien gaf bijvoorbeeld zijn mandaat in het Vlaams Parlement niet aan.

De stad Antwerpen betreurt dat 'dit vertrouwelijke document aan de fractievoorzitters zonder meer in de pers lekte'.

Enkele dagen nadat Le Vif/L'Express de transparantieregels van het Brusselse schepencollege onder de loep nam, is Apache naar de lokale mandatarissen in Antwerpen gaan kijken nadat het gelekte vertrouwelijke documenten in handen kreeg. Het schepencollege - en bij uitbreiding de gemeenteraad - leek het niet zo nauw te nemen met de door haar gemaakte belofte van februari dit jaar om transparant over de mandaten te zijn. Die belofte kwam er na het Publipart-schandaal in Gent.Zo heeft Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) volgens de documenten slechts zeven bezoldigde mandaten aangegeven, terwijl hij er in werkelijkheid veertien heeft. Daardoor ontbrak er 50.000 euro aan inkomsten op de zogenaamde aangiftelijst die nu foutief blijkt te zijn. Enkele weken geleden maakte Kennis al zijn inkomsten (goed voor een slordige 193.000 euro) via zijn website bekend, dit doet hij al jaren. Kennis lijkt geen fout gemaakt te hebben.De stad Antwerpen liet intussen weten dat er een 'administratieve fout' gemaakt werd bij 'de opmaak van de lijst met het overzicht van de mandaten en de daaraan gekoppelde vergoedingen'. 'Voor zover nu al kon worden nagegaan, betreft het de aangiftes van schepenen Koen Kennis en Caroline Bastiaens, alsook deze van ereschepen Philip Heylen. Hun aangifte werd dus door de stedelijke administratie verkeerdelijk niet volledig overgemaakt.'Ook bij Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) waren er vragen over zijn aangifte. Als voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf zou hij - volgens de documenten - slechts 150,52 euro hebben verdiend. Dat bedrag staat echter in schril contrast met andere bestuurders, waaronder Bart De Wever die in een lagere functie 2.107,28 euro verdiende.Ellen Wauters, woordvoerder voor schepen Marc Van Peel, contacteerde de redactie. Onderstaande cijfers werden door haar gecommuniceerd, net zoals ze gemeld zouden zijn aan de stad Antwerpen. 'De 150,52 euro (het enige extra bezoldigde mandaat van schepen Van Peel) is de vergoeding per vergadering. Dit komt neer op een totaal van 2558,84 euro. Zijn bruto jaarloon voor 2016 als schepen voor de stad Antwerpen bedraagt 98505,12 euro.'Ook anderen lijken volgens de documenten slordig om te springen met de transparantielijst. De lijsttrekker van Samen Wouter Van Besien gaf bijvoorbeeld zijn mandaat in het Vlaams Parlement niet aan.De stad Antwerpen betreurt dat 'dit vertrouwelijke document aan de fractievoorzitters zonder meer in de pers lekte'.