Elk van de negentien martelaars was gefascineerd door de islam en de Arabische cultuur. Zij kozen ervoor in Algerije te blijven ook toen de terreur van de radicale islamitische groepering GIA aan 150.000 mensen, veel gewone burgers en moslims, het leven kostte en ook nadat zij zelf met de dood werden bedreigd. De zaligverklaring was de eerste plechtigheid van dergelijke omvang in het overwegend islamitische land. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de Algerijnse minister van Religieuze Aangelegenheden en door een twintigtal imams. Ons land was op de plechtigheid vertegenwoordigd door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en door de Belgische ambassadeur in Algerije. Er was ook een delegatie van de familie Deckers. De plechtigheid werd rechtstreeks uitgezonden door de Algerijnse televisie en door de Franse katholieke zender KTO. Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van de islamitische terreur in Algerije. (Belga)

Elk van de negentien martelaars was gefascineerd door de islam en de Arabische cultuur. Zij kozen ervoor in Algerije te blijven ook toen de terreur van de radicale islamitische groepering GIA aan 150.000 mensen, veel gewone burgers en moslims, het leven kostte en ook nadat zij zelf met de dood werden bedreigd. De zaligverklaring was de eerste plechtigheid van dergelijke omvang in het overwegend islamitische land. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de Algerijnse minister van Religieuze Aangelegenheden en door een twintigtal imams. Ons land was op de plechtigheid vertegenwoordigd door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en door de Belgische ambassadeur in Algerije. Er was ook een delegatie van de familie Deckers. De plechtigheid werd rechtstreeks uitgezonden door de Algerijnse televisie en door de Franse katholieke zender KTO. Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van de islamitische terreur in Algerije. (Belga)