De korpsleiding van de Antwerpse lokale politie heeft, ver van alle mediaheisa, samengezeten met een dertigtal agenten van allochtone origine en vakbondsvertegenwoordigers. Dat laat de politie weten in een persbericht.

In een open gesprek mochten de agenten de bestaande problemen van racisme en discriminatie in het korps ter sprake brengen en suggesties doen voor de toekomst. De korpsleiding zegt de uitgesproken verzuchtingen bijzonder ernstig te nemen en mee te nemen in het verdere uitrollen van een nieuw, globaal diversiteitsplan.

De korpsleiding begon het gesprek met een overzicht van de onderzoeken naar vermeend racisme binnen het korps. De voorbije weken doken in de media immers verschillende verhalen op van allochtone Antwerpse agenten die zich gediscrimineerd voelden en daarom een klacht indienden, hetzij intern, hetzij bij het Comité P.

De Wever en Muyters: 'Al heel wat inspanningen gedaan en nog veel op stapel'

Korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever erkenden dat het al jarenlang aanslepende probleem nog steeds niet verholpen lijkt, maar stelden dat er al heel wat inspanningen gebeurd waren en nog op stapel staan. De aanwezige agenten meenden dat er vooral een probleem is om als nieuweling tot het korps toe te treden en vervolgens als volwaardige collega beschouwd te worden.

Bepaalde groepen, zoals moslims, zouden zelfs met blijvende argwaan geconfronteerd worden, door henzelf omschreven als 'angst en onbegrip voor het onbekende'.

De agenten uitten de verwachting dat leidinggevenden in de toekomst adequaat zouden reageren op vastgestelde racistische feiten. Alle betrokkenen zouden zich er echter wel van bewust zijn dat het probleem slechts op langere termijn volledig kan worden opgelost.

(Belga/SD)

In een open gesprek mochten de agenten de bestaande problemen van racisme en discriminatie in het korps ter sprake brengen en suggesties doen voor de toekomst. De korpsleiding zegt de uitgesproken verzuchtingen bijzonder ernstig te nemen en mee te nemen in het verdere uitrollen van een nieuw, globaal diversiteitsplan.De korpsleiding begon het gesprek met een overzicht van de onderzoeken naar vermeend racisme binnen het korps. De voorbije weken doken in de media immers verschillende verhalen op van allochtone Antwerpse agenten die zich gediscrimineerd voelden en daarom een klacht indienden, hetzij intern, hetzij bij het Comité P. Korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever erkenden dat het al jarenlang aanslepende probleem nog steeds niet verholpen lijkt, maar stelden dat er al heel wat inspanningen gebeurd waren en nog op stapel staan. De aanwezige agenten meenden dat er vooral een probleem is om als nieuweling tot het korps toe te treden en vervolgens als volwaardige collega beschouwd te worden. Bepaalde groepen, zoals moslims, zouden zelfs met blijvende argwaan geconfronteerd worden, door henzelf omschreven als 'angst en onbegrip voor het onbekende'. De agenten uitten de verwachting dat leidinggevenden in de toekomst adequaat zouden reageren op vastgestelde racistische feiten. Alle betrokkenen zouden zich er echter wel van bewust zijn dat het probleem slechts op langere termijn volledig kan worden opgelost.(Belga/SD)