De Meester had de klacht in november 2010 ingediend wegens bepaalde uitspraken van de aartsbisschop. "Hij vergeleek homofilie met een psychische aandoening, vond het homohuwelijk niet gelijkwaardig aan een huwelijk tussen hetero's en noemde aids een soort van immanente rechtvaardigheid. Dergelijk homofobe uitspraken kunnen wat mij betreft niet en vandaar mijn klacht met burgerlijke partijstelling." Volgens het parket-generaal was de klacht onontvankelijk omdat De Meester geen persoonlijk belang kon aantonen. "De KI is het parket-generaal gevolgd en vindt het niet aangetoond dat ik als homo geschaad ben door de uitspraken van Léonard", aldus De Meester. Hij tekende daarop prompt cassatieberoep aan. "Ik heb het er moeilijk mee dat er op een aantal van mijn argumenten niet geantwoord werd en dat de KI zich al heeft uitgesproken over mijn 'schade', terwijl het normaal gezien de bodemrechter is die daarover moet oordelen. Als het Hof van Cassatie mij geen gelijk geeft, stap ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens." (KAV)

De Meester had de klacht in november 2010 ingediend wegens bepaalde uitspraken van de aartsbisschop. "Hij vergeleek homofilie met een psychische aandoening, vond het homohuwelijk niet gelijkwaardig aan een huwelijk tussen hetero's en noemde aids een soort van immanente rechtvaardigheid. Dergelijk homofobe uitspraken kunnen wat mij betreft niet en vandaar mijn klacht met burgerlijke partijstelling." Volgens het parket-generaal was de klacht onontvankelijk omdat De Meester geen persoonlijk belang kon aantonen. "De KI is het parket-generaal gevolgd en vindt het niet aangetoond dat ik als homo geschaad ben door de uitspraken van Léonard", aldus De Meester. Hij tekende daarop prompt cassatieberoep aan. "Ik heb het er moeilijk mee dat er op een aantal van mijn argumenten niet geantwoord werd en dat de KI zich al heeft uitgesproken over mijn 'schade', terwijl het normaal gezien de bodemrechter is die daarover moet oordelen. Als het Hof van Cassatie mij geen gelijk geeft, stap ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens." (KAV)