Zijn advocaten hebben aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig is, omdat het op een Franstalig stuk gebaseerd werd dat niet door een beëdigd vertaler vertaald werd. De KI oordeelde echter dat de ernstige schuldaanwijzingen in het aanhoudingsmandaat niet onregelmatig bekomen werden en dat de taalwetgeving dus niet geschonden werd. In de huidige staat van het onderzoek is het bovendien ook niet vereist dat alle anderstalige stukken reeds vertaald zijn. Volgens de KI is er ook gevaar voor herval, omdat Belkacem deze feiten pleegde kort nadat hij voor gelijkaardige feiten voor de rechtbank was verschenen. De detentievervangende maatregelen die de verdediging had voorgesteld, konden het gevaar voor herval niet wegnemen. De verdediging gaat de vermeende schending van de taalwetgeving voorleggen aan het Hof van Cassatie. Die moet binnen de vijftien dagen een oordeel vellen. (KAV)

Zijn advocaten hebben aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig is, omdat het op een Franstalig stuk gebaseerd werd dat niet door een beëdigd vertaler vertaald werd. De KI oordeelde echter dat de ernstige schuldaanwijzingen in het aanhoudingsmandaat niet onregelmatig bekomen werden en dat de taalwetgeving dus niet geschonden werd. In de huidige staat van het onderzoek is het bovendien ook niet vereist dat alle anderstalige stukken reeds vertaald zijn. Volgens de KI is er ook gevaar voor herval, omdat Belkacem deze feiten pleegde kort nadat hij voor gelijkaardige feiten voor de rechtbank was verschenen. De detentievervangende maatregelen die de verdediging had voorgesteld, konden het gevaar voor herval niet wegnemen. De verdediging gaat de vermeende schending van de taalwetgeving voorleggen aan het Hof van Cassatie. Die moet binnen de vijftien dagen een oordeel vellen. (KAV)