Voor de jongerenopvolingskamer werkt de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg samen met het Vlaamse justitiehuis, het parket, Moderator VZW en de Stad Antwerpen (Kompas+). Bedoeling is om met de kamer "kort op de bal" te spelen. Er is sprake van twee doelgroepen. Zo richt de kamer zich in de eerste plaats op jongeren vanaf 18 jaar die van bij Kompas+ komen. Kompas+ is een Antwerps initiatief waarbij minderjarige plegers van nabij worden opgevolgd. Kompas+ wijst erop dat somige jongeren ook na 18 jaar verder opgevolgd moeten worden. "De jongerenopvolgingskamer laat toe deze zogenaamde Kompas+-jongeren onmiddellijk na het eerste feit dat ze als meerderjarige opnieuw plegen, terug 'bij de kraag te vatten'", luidt het. De tweede doelgroep zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die geweldmisdrijven plegen. Uit de praktijk blijkt een grote nood om ook deze jongeren van dichtbij op te volgen. Vaak plegen zij in eerste instantie "beperkte feiten" maar door een gevoel van straffeloosheid, dat ontstaat door de duur van de gerechtelijke procedure en/of de gebrekkige strafuitvoering, gaan ze vrij snel over naar zwaardere feiten, vaak geweldmisdrijven. "Als we willen voorkomen dat jongeren steeds nieuwe misdrijven plegen en in de zwaardere criminaliteit belanden, moeten we de neerwaartse spiraal doorbreken door ook zij die net 18 jaar geworden zijn veel kordater op te volgen?, zegt Demir. Antwerps burgemeester Bart De Wever juicht de oprichting van de Antwerpse jongerenopvolgingskamer toe: "We versterken de re-integratie van jongvolwassenen met vaak een multiproblematische achtergrond, en ondersteunen hen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. De jongerenopvolgingskamer is een goed voorbeeld van de gunstige werking van een ketenaanpak waarbij samenwerking tussen verschillende zachte en harde diensten leidt tot een betere opvolging en succesverhalen waar zowel de jongeren zelf als de samenleving de vruchten van plukken.? (Belga)

Voor de jongerenopvolingskamer werkt de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg samen met het Vlaamse justitiehuis, het parket, Moderator VZW en de Stad Antwerpen (Kompas+). Bedoeling is om met de kamer "kort op de bal" te spelen. Er is sprake van twee doelgroepen. Zo richt de kamer zich in de eerste plaats op jongeren vanaf 18 jaar die van bij Kompas+ komen. Kompas+ is een Antwerps initiatief waarbij minderjarige plegers van nabij worden opgevolgd. Kompas+ wijst erop dat somige jongeren ook na 18 jaar verder opgevolgd moeten worden. "De jongerenopvolgingskamer laat toe deze zogenaamde Kompas+-jongeren onmiddellijk na het eerste feit dat ze als meerderjarige opnieuw plegen, terug 'bij de kraag te vatten'", luidt het. De tweede doelgroep zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die geweldmisdrijven plegen. Uit de praktijk blijkt een grote nood om ook deze jongeren van dichtbij op te volgen. Vaak plegen zij in eerste instantie "beperkte feiten" maar door een gevoel van straffeloosheid, dat ontstaat door de duur van de gerechtelijke procedure en/of de gebrekkige strafuitvoering, gaan ze vrij snel over naar zwaardere feiten, vaak geweldmisdrijven. "Als we willen voorkomen dat jongeren steeds nieuwe misdrijven plegen en in de zwaardere criminaliteit belanden, moeten we de neerwaartse spiraal doorbreken door ook zij die net 18 jaar geworden zijn veel kordater op te volgen?, zegt Demir. Antwerps burgemeester Bart De Wever juicht de oprichting van de Antwerpse jongerenopvolgingskamer toe: "We versterken de re-integratie van jongvolwassenen met vaak een multiproblematische achtergrond, en ondersteunen hen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. De jongerenopvolgingskamer is een goed voorbeeld van de gunstige werking van een ketenaanpak waarbij samenwerking tussen verschillende zachte en harde diensten leidt tot een betere opvolging en succesverhalen waar zowel de jongeren zelf als de samenleving de vruchten van plukken.? (Belga)