De bevraging die de Antwerpse lokale politie door onderzoeksbureau Made4it liet uitvoeren dateert al van 2019, maar de resultaten zijn vanwege de coronacrisis pas nu verwerkt geraakt. 80 procent van de 4.569 respondenten geeft de politie een positieve score, 13 procent laat zich negatief uit. De gemiddelde score op een schaal van -3 tot +3 is 1,0. De helft van de respondenten geeft wel aan niet persoonlijk in contact te zijn gekomen met de politie. Opvallend is onder meer dat er weinig verschillen blijken tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond. Bij die laatste groep zijn er wel iets meer die aangeven onrespectvol taalgebruik of bevooroordeeld gedrag vanwege de politie te hebben ervaren of gezien. "We zijn tevreden met dit resultaat, maar we gaan niet op onze lauweren rusten en we gaan hiermee aan de slag om nog meer werk te maken van een nieuwe politiecultuur", zegt korpschef Serge Muyters. "Diversiteit doorheen het hele korps wordt bijvoorbeeld stilaan de normaalste zaak van de wereld." "Dit is geen reactie op de actualiteit en maatschappelijke beroering van de afgelopen weken", verwijst Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) naar onder meer de Black Lives Matter-protesten. "We zijn hier al lang mee bezig, ook op het vlak van beleid voeren. We verrichtten eerder al pionierswerk op het vlak van het dragen van bodycams en door eigen rekrutering stijgt het aandeel van mensen van vreemde origine in het korps." (Belga)

De bevraging die de Antwerpse lokale politie door onderzoeksbureau Made4it liet uitvoeren dateert al van 2019, maar de resultaten zijn vanwege de coronacrisis pas nu verwerkt geraakt. 80 procent van de 4.569 respondenten geeft de politie een positieve score, 13 procent laat zich negatief uit. De gemiddelde score op een schaal van -3 tot +3 is 1,0. De helft van de respondenten geeft wel aan niet persoonlijk in contact te zijn gekomen met de politie. Opvallend is onder meer dat er weinig verschillen blijken tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond. Bij die laatste groep zijn er wel iets meer die aangeven onrespectvol taalgebruik of bevooroordeeld gedrag vanwege de politie te hebben ervaren of gezien. "We zijn tevreden met dit resultaat, maar we gaan niet op onze lauweren rusten en we gaan hiermee aan de slag om nog meer werk te maken van een nieuwe politiecultuur", zegt korpschef Serge Muyters. "Diversiteit doorheen het hele korps wordt bijvoorbeeld stilaan de normaalste zaak van de wereld." "Dit is geen reactie op de actualiteit en maatschappelijke beroering van de afgelopen weken", verwijst Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) naar onder meer de Black Lives Matter-protesten. "We zijn hier al lang mee bezig, ook op het vlak van beleid voeren. We verrichtten eerder al pionierswerk op het vlak van het dragen van bodycams en door eigen rekrutering stijgt het aandeel van mensen van vreemde origine in het korps." (Belga)