De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft met een grote meerderheid beslist om terminaloperatoren PSA en Antwerp Gateway een boete op te leggen van respectievelijk 9,47 miljoen en 4,01 miljoen euro. Dat stelt het havenbedrijf in een mededeling. Dat is fors minder dan de circa 67 miljoen euro die het havenbedrijf de twee containerbehandelaars had kunnen opleggen.

Met twee stemmen tegen en één onthouding werd dinsdagavond op de raad van bestuur bij het havenbedrijf beslist om 13,48 miljoen euro aan boetes op te leggen aan de containerterminaluitbaters PSA en Antwerp Gateway, de twee uitbaters in het Antwerpse Deurganckdok. Die boetes hebben te maken met het niet behalen van de contractueel vastgelegde tonnageverplichtingen.

"In het belang van de concurrentie"

In theorie hadden de boetes, die sinds 2008 niet werden gefactureerd, tot in totaal circa 67 miljoen euro kunnen oplopen. Maar het havenbedrijf koos om de circa 53 miljoen euro niet te innen "in het belang van de concurrentiekracht van de Antwerpse haven en van de stad".

Volgens het havenbedrijf wordt het gelijkheidsbeginsel niet geschonden: "We hanteren hetzelfde standpunt voor iedere betrokkene, dat contractuele vergoedingen verschuldigd zijn tenzij er zich een situatie voordoet van onder meer onvoorziene en ontoereikende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de gevolgen van economische crisissen".

De overeenkomsten voor het Deurganckdok in 2003 werden opgemaakt met een economische groeiprognose van 10 procent in het achterhoofd, maar in 2008 manifesteerde de economische crisis zich volgens het havenbedrijf door een terugval van 15,6 procent in de Antwerpse containertrafiek. Daardoor kon de trafiek in 2009 onmogelijk de verplichte niveaus bereiken.

Katoen Natie is ontevreden

Het havenbedrijf benadrukt verder dat van een kwijtschelding nooit sprake was, maar dat men "naar een commercieel leefbare en strategisch doordachte oplossing zocht, die besproken werd met de verschillende partijen". Ze verwijst daarbij naar andere West-Europese havens die hun beleid ook aanpasten aan de economische omstandigheden, waarbij Antwerpen zich niet uit de markt wil prijzen. "En ook bij andere concessionaren werd in het verleden overgegaan tot gedeeltelijke of gehele niet-aanrekening van de tekorten," besluit het havenbedrijf.

Momenteel lopen er tegen de haven verschillende onderzoeken. Zo bekijken de Belgische raad voor de mededinging op eigen initiatief en de Europese commissie na een klacht van Katoen Natie-ceo Fernand Huts de hele discussie. Huts daagde ook het Vlaams gewest en de Vlaamse havencommissaris voor de rechter omdat zij hun toezichtsfunctie niet goed zouden uitoefenen. (Belga/EA)

De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft met een grote meerderheid beslist om terminaloperatoren PSA en Antwerp Gateway een boete op te leggen van respectievelijk 9,47 miljoen en 4,01 miljoen euro. Dat stelt het havenbedrijf in een mededeling. Dat is fors minder dan de circa 67 miljoen euro die het havenbedrijf de twee containerbehandelaars had kunnen opleggen. Met twee stemmen tegen en één onthouding werd dinsdagavond op de raad van bestuur bij het havenbedrijf beslist om 13,48 miljoen euro aan boetes op te leggen aan de containerterminaluitbaters PSA en Antwerp Gateway, de twee uitbaters in het Antwerpse Deurganckdok. Die boetes hebben te maken met het niet behalen van de contractueel vastgelegde tonnageverplichtingen. "In het belang van de concurrentie" In theorie hadden de boetes, die sinds 2008 niet werden gefactureerd, tot in totaal circa 67 miljoen euro kunnen oplopen. Maar het havenbedrijf koos om de circa 53 miljoen euro niet te innen "in het belang van de concurrentiekracht van de Antwerpse haven en van de stad". Volgens het havenbedrijf wordt het gelijkheidsbeginsel niet geschonden: "We hanteren hetzelfde standpunt voor iedere betrokkene, dat contractuele vergoedingen verschuldigd zijn tenzij er zich een situatie voordoet van onder meer onvoorziene en ontoereikende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de gevolgen van economische crisissen". De overeenkomsten voor het Deurganckdok in 2003 werden opgemaakt met een economische groeiprognose van 10 procent in het achterhoofd, maar in 2008 manifesteerde de economische crisis zich volgens het havenbedrijf door een terugval van 15,6 procent in de Antwerpse containertrafiek. Daardoor kon de trafiek in 2009 onmogelijk de verplichte niveaus bereiken. Katoen Natie is ontevreden Het havenbedrijf benadrukt verder dat van een kwijtschelding nooit sprake was, maar dat men "naar een commercieel leefbare en strategisch doordachte oplossing zocht, die besproken werd met de verschillende partijen". Ze verwijst daarbij naar andere West-Europese havens die hun beleid ook aanpasten aan de economische omstandigheden, waarbij Antwerpen zich niet uit de markt wil prijzen. "En ook bij andere concessionaren werd in het verleden overgegaan tot gedeeltelijke of gehele niet-aanrekening van de tekorten," besluit het havenbedrijf. Momenteel lopen er tegen de haven verschillende onderzoeken. Zo bekijken de Belgische raad voor de mededinging op eigen initiatief en de Europese commissie na een klacht van Katoen Natie-ceo Fernand Huts de hele discussie. Huts daagde ook het Vlaams gewest en de Vlaamse havencommissaris voor de rechter omdat zij hun toezichtsfunctie niet goed zouden uitoefenen. (Belga/EA)