Berx zegt dat ze ervoor wil zorgen dat "het voor de mensen in Antwerpen draaglijk wordt om de hitte te doorstaan", maar benadrukt dat de tijdelijke maatregel geen vrijgeleide is voor een toename van het sociaal contact. "Voor alle duidelijkheid: het samenscholingsverbod blijft onverminderd van kracht", zegt ze. "Gebruik de hittegolf niet om weer meer samen te komen of een feestje te bouwen. Gegeven de virologische context kan het echt niet dat er meer dan tien mensen samenkomen, laat staan dat er weer feestelijke omstandigheden ontstaan op straat." Als de maatregelen de komende dagen goed worden opgevolgd, verdwijnt de avondklok mogelijk definitief. "Als dit lukt, is het moment gekomen om de avondklok ten gronde en fundamenteel te heroverwegen", geeft Berx aan. "De mondmaskerplicht blijft wel gehandhaafd worden. Blijf het dragen, ook wanneer het warm is, want het risico op besmetting is dan niet kleiner." Ook de horeca moet nog steeds om 23 uur sluiten. (Belga)

Berx zegt dat ze ervoor wil zorgen dat "het voor de mensen in Antwerpen draaglijk wordt om de hitte te doorstaan", maar benadrukt dat de tijdelijke maatregel geen vrijgeleide is voor een toename van het sociaal contact. "Voor alle duidelijkheid: het samenscholingsverbod blijft onverminderd van kracht", zegt ze. "Gebruik de hittegolf niet om weer meer samen te komen of een feestje te bouwen. Gegeven de virologische context kan het echt niet dat er meer dan tien mensen samenkomen, laat staan dat er weer feestelijke omstandigheden ontstaan op straat." Als de maatregelen de komende dagen goed worden opgevolgd, verdwijnt de avondklok mogelijk definitief. "Als dit lukt, is het moment gekomen om de avondklok ten gronde en fundamenteel te heroverwegen", geeft Berx aan. "De mondmaskerplicht blijft wel gehandhaafd worden. Blijf het dragen, ook wanneer het warm is, want het risico op besmetting is dan niet kleiner." Ook de horeca moet nog steeds om 23 uur sluiten. (Belga)