De nachtklok geldt nu slechts tussen 1.30 uur en 5 uur 's ochtends. De uitzonderingen zijn nog steeds voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

Wat het horecabezoek betreft, zijn er niet langer de verplichte tafels van maximaal vier personen. Het gezelschap aan tafel beperkt tot mensen die in eenzelfde huishouden wonen, aangevuld met de vijf vaste contacten - de 'bubbel' dus - tot een maximum van tien personen aan tafel.

Het sluitingsuur voor cafés en restaurants geldt ook voor feestzalen, speelhallen en prostitutie.

Lees verder onder de video

Geen 'versoepeling'

Publieksevenementen kunnen weer in provincie Antwerpen als ze passen binnen een goedgekeurd sectorprotocol of aan dezelfde voorwaarden beantwoorden (lees meer)

Opvallend: gouverneur Cathy Berx benadrukte dat het gaat om 'aanpassingen en bijsturingen, geen versoepelingen' - om te vermijden dat het weer tot ontsporingen zou komen.

De maatregelen gelden nog steeds voor de hele provincie. 'Er is geen onderscheid tussen meer of minder geïmpacteerde zones. Maar elke burgemeester kan bijkomende noodzakelijke maatregelen nemen.'

Berx merkte op dat voor de provincie het reproductiegetal voor het eerst sinds lang weer onder de 1 ligt. 'Een zorg blijft de stad Antwerpen. Daar is de sterke groei gestopt, maar is er nog geen daling'.

Oproep

Voorzitter van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe deed tijdens het persmoment van de gouverneur een oproep om weer volop naar de horeca af te zakken, maar Berx nuanceerde meteen. 'Doe het niet massaal en niet allemaal op hetzelfde moment', waarschuwt ze. 'Laat ons geen valse verwachtingen scheppen. We moeten bedachtzaam blijven, maar dat moet te combineren zijn met het gaan drinken van een glas met maximum tien personen aan tafel. Maar ga daarna weer naar huis, ga niet feesten.' (Belga)

De nachtklok geldt nu slechts tussen 1.30 uur en 5 uur 's ochtends. De uitzonderingen zijn nog steeds voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.Wat het horecabezoek betreft, zijn er niet langer de verplichte tafels van maximaal vier personen. Het gezelschap aan tafel beperkt tot mensen die in eenzelfde huishouden wonen, aangevuld met de vijf vaste contacten - de 'bubbel' dus - tot een maximum van tien personen aan tafel.Het sluitingsuur voor cafés en restaurants geldt ook voor feestzalen, speelhallen en prostitutie.Lees verder onder de videoPublieksevenementen kunnen weer in provincie Antwerpen als ze passen binnen een goedgekeurd sectorprotocol of aan dezelfde voorwaarden beantwoorden (lees meer)Opvallend: gouverneur Cathy Berx benadrukte dat het gaat om 'aanpassingen en bijsturingen, geen versoepelingen' - om te vermijden dat het weer tot ontsporingen zou komen.De maatregelen gelden nog steeds voor de hele provincie. 'Er is geen onderscheid tussen meer of minder geïmpacteerde zones. Maar elke burgemeester kan bijkomende noodzakelijke maatregelen nemen.'Berx merkte op dat voor de provincie het reproductiegetal voor het eerst sinds lang weer onder de 1 ligt. 'Een zorg blijft de stad Antwerpen. Daar is de sterke groei gestopt, maar is er nog geen daling'.