Een direct gevolg van het einde van de juridische strijd is dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Zuiderdokken zou herbestemmen van parkgebied naar zone van openbaar nut, nu niet langer geschorst dient te blijven. Ook de procedure bij de Raad van State die tot de schorsing had geleid, wordt immers gestaakt. "Dit is een belangrijk signaal. We kunnen nu beginnen werken aan het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan waarin we de Gedempte Zuiderdokken een kwaliteitsvolle invulling zullen geven", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Het akkoord met de buurtbewoners houdt in ieder geval in dat de Sinksenfoor na 2014 moet verhuizen. Het stadsbestuur doet voorlopig geen uitspraken over de mogelijke alternatieve locaties die zullen worden onderzocht. De zes buurtbewoners die de gerechtelijke procedures hadden aangevat, lieten maandag bij monde van hun advocaat weten dat ze een akkoord met de stad verkozen boven het verdere aanslepen van de juridische strijd de komende jaren. (Belga)

Een direct gevolg van het einde van de juridische strijd is dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Zuiderdokken zou herbestemmen van parkgebied naar zone van openbaar nut, nu niet langer geschorst dient te blijven. Ook de procedure bij de Raad van State die tot de schorsing had geleid, wordt immers gestaakt. "Dit is een belangrijk signaal. We kunnen nu beginnen werken aan het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan waarin we de Gedempte Zuiderdokken een kwaliteitsvolle invulling zullen geven", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Het akkoord met de buurtbewoners houdt in ieder geval in dat de Sinksenfoor na 2014 moet verhuizen. Het stadsbestuur doet voorlopig geen uitspraken over de mogelijke alternatieve locaties die zullen worden onderzocht. De zes buurtbewoners die de gerechtelijke procedures hadden aangevat, lieten maandag bij monde van hun advocaat weten dat ze een akkoord met de stad verkozen boven het verdere aanslepen van de juridische strijd de komende jaren. (Belga)