De rellen werden door het schepencollege formeel erkend als "schadeverwekkende gebeurtenis". Op die manier komen de slachtoffers ervan in aanmerking voor een tegemoetkoming dankzij het schadefondsreglement dat sinds 2004 in Antwerpen bestaat. Concreet kan wie niet of onvoldoende verzekerd is voor door vandalisme of oproer veroorzaakte schade, een beroep doen op een speciaal fonds. De eerste 100 euro moeten de slachtoffers wel zelf betalen. Wie denkt in aanmerking te komen, dient het aanvraagformulier in te vullen dat onder meer op de website van de stad te vinden is. Er moet een verklaring worden bijgevoegd dat de schade niet of onvoldoende verzekerd is, een prijsberekening door een erkend aannemer of vakman en het nummer van het proces-verbaal waarin na de rellen aangifte werd gedaan. Bij de rellen tussen Turken en Koerden tijdens de nacht in kwestie kwamen enkele honderden mensen op straat. Er werden beschadigingen gemeld van onder meer winkelruiten en voertuigen. Eerder werd een Turks cultureel centrum geraakt door molotovcocktails. De gemoederen bedaarden nadat het stadsbestuur met de twee gemeenschappen een samenscholings- en manifestatieverbod afgesproken had. (JDH)

De rellen werden door het schepencollege formeel erkend als "schadeverwekkende gebeurtenis". Op die manier komen de slachtoffers ervan in aanmerking voor een tegemoetkoming dankzij het schadefondsreglement dat sinds 2004 in Antwerpen bestaat. Concreet kan wie niet of onvoldoende verzekerd is voor door vandalisme of oproer veroorzaakte schade, een beroep doen op een speciaal fonds. De eerste 100 euro moeten de slachtoffers wel zelf betalen. Wie denkt in aanmerking te komen, dient het aanvraagformulier in te vullen dat onder meer op de website van de stad te vinden is. Er moet een verklaring worden bijgevoegd dat de schade niet of onvoldoende verzekerd is, een prijsberekening door een erkend aannemer of vakman en het nummer van het proces-verbaal waarin na de rellen aangifte werd gedaan. Bij de rellen tussen Turken en Koerden tijdens de nacht in kwestie kwamen enkele honderden mensen op straat. Er werden beschadigingen gemeld van onder meer winkelruiten en voertuigen. Eerder werd een Turks cultureel centrum geraakt door molotovcocktails. De gemoederen bedaarden nadat het stadsbestuur met de twee gemeenschappen een samenscholings- en manifestatieverbod afgesproken had. (JDH)