In het kader van het Innovatiefonds wordt meer dan 1,1 miljard euro geïnvesteerd in projecten die baanbrekende technologieën op de markt brengen in energie-intensieve industrieën en in de sectoren die werken rond waterstof, koolstofreductie en hernieuwbare energie.

Een van die projecten is Kairos@C, dat de emissies van de productie van waterstof en chemische stoffen reduceert. Voor het project hebben Air Liquide en BASF Antwerpen de handen in elkaar geslagen. Ze maken gebruik van de infrastructuur die ze met nog vijf andere chemie- en energiebedrijven hebben opgezet en die moet helpen om tegen 2030 de helft van de CO2-emissies in de haven af te vangen. Voor dat Antwerp@C-project werden eerder al Europese subsidies binnengehaald om studies uit te voeren voor een exportterminal voor vloeibare CO2, een CO2-pijpleiding in de haven van Antwerpen en een CO2-pijpleiding naar Nederland.

In het kader van Kairos@C zal de opslag van CO2 gebeuren in en rond Noorwegen, Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk. Volgens Europees commissaris voor Klimaat Frans Timmermans is innovatie van cruciaal belang om de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graden uit te laten komen. "Wij verlenen concrete steun aan projecten voor schone technologie in heel Europa, waardoor in deze projecten baanbrekende technologieën kunnen worden opgeschaald die bijdragen tot de transitie naar klimaatneutraliteit en die transitie versnellen."

Voor de zeven projecten die geselecteerd zijn, worden nu de afzonderlijke subsidieovereenkomsten opgesteld. Wellicht zullen die in het eerste kwartaal van 2022 klaar zijn. Intussen is reeds de tweede oproep voor het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten gelanceerd.

In het kader van het Innovatiefonds wordt meer dan 1,1 miljard euro geïnvesteerd in projecten die baanbrekende technologieën op de markt brengen in energie-intensieve industrieën en in de sectoren die werken rond waterstof, koolstofreductie en hernieuwbare energie. Een van die projecten is Kairos@C, dat de emissies van de productie van waterstof en chemische stoffen reduceert. Voor het project hebben Air Liquide en BASF Antwerpen de handen in elkaar geslagen. Ze maken gebruik van de infrastructuur die ze met nog vijf andere chemie- en energiebedrijven hebben opgezet en die moet helpen om tegen 2030 de helft van de CO2-emissies in de haven af te vangen. Voor dat Antwerp@C-project werden eerder al Europese subsidies binnengehaald om studies uit te voeren voor een exportterminal voor vloeibare CO2, een CO2-pijpleiding in de haven van Antwerpen en een CO2-pijpleiding naar Nederland. In het kader van Kairos@C zal de opslag van CO2 gebeuren in en rond Noorwegen, Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk. Volgens Europees commissaris voor Klimaat Frans Timmermans is innovatie van cruciaal belang om de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graden uit te laten komen. "Wij verlenen concrete steun aan projecten voor schone technologie in heel Europa, waardoor in deze projecten baanbrekende technologieën kunnen worden opgeschaald die bijdragen tot de transitie naar klimaatneutraliteit en die transitie versnellen." Voor de zeven projecten die geselecteerd zijn, worden nu de afzonderlijke subsidieovereenkomsten opgesteld. Wellicht zullen die in het eerste kwartaal van 2022 klaar zijn. Intussen is reeds de tweede oproep voor het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten gelanceerd.