Het Antwerpse OCMW schorst het leefloon van buitenlanders als ze twee keer onwettig wegblijven van hun cursus Nederlands. Volgens de rechter kan dat niet als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, maar OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan de regels bij te sturen. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.

In maart 2012 was Sherif Y., een Antwerpenaar met de Bulgaarse nationaliteit, onwettig afwezig op zijn cursus Nederlands. In mei van datzelfde jaar kwam hij een tweede keer niet opdagen. Het OCMW van Antwerpen greep in en schorste zijn leefloon gedurende acht dagen in augustus.

Regels Antwerps OCMW duidelijk

Volgens het arbeidshof in Antwerpen gaat het OCMW daarmee zijn boekje te buiten, maar toch blijkt het dossier geen alleenstaand geval. De interne regels van het Antwerpse OCMW vermelden expliciet dat het wegblijven van de Nederlandse les een reden is om het leefloon te schorsen. Als de leefloner een keer onwettig afwezig is, krijgt hij of zij een aangetekende brief met een waarschuwing. Bij een tweede afwezigheid wordt het leefloon voor een beperkte periode geschorst. De derde keer wordt het leefloon definitief afgenomen.

Homans: 'Een leefloon krijg je niet zomaar'

De Antwerpse OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan om de regeling, die al van voor haar tijd aan het hoofd van het OCMW dateert, aan te passen. 'Ik zie niet in waarom het om een ongeoorloofde praktijk zou gaan', zegt ze. 'Nederlands kunnen spreken is belangrijk om werk te vinden, en een leefloon krijg je niet zomaar. Onze maatschappelijk werkers zeggen duidelijk tegen klanten die een leefloon vragen dat er plichten aan verbonden zijn.' (Belga/SD)

Het Antwerpse OCMW schorst het leefloon van buitenlanders als ze twee keer onwettig wegblijven van hun cursus Nederlands. Volgens de rechter kan dat niet als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, maar OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan de regels bij te sturen. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.In maart 2012 was Sherif Y., een Antwerpenaar met de Bulgaarse nationaliteit, onwettig afwezig op zijn cursus Nederlands. In mei van datzelfde jaar kwam hij een tweede keer niet opdagen. Het OCMW van Antwerpen greep in en schorste zijn leefloon gedurende acht dagen in augustus. Volgens het arbeidshof in Antwerpen gaat het OCMW daarmee zijn boekje te buiten, maar toch blijkt het dossier geen alleenstaand geval. De interne regels van het Antwerpse OCMW vermelden expliciet dat het wegblijven van de Nederlandse les een reden is om het leefloon te schorsen. Als de leefloner een keer onwettig afwezig is, krijgt hij of zij een aangetekende brief met een waarschuwing. Bij een tweede afwezigheid wordt het leefloon voor een beperkte periode geschorst. De derde keer wordt het leefloon definitief afgenomen. De Antwerpse OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan om de regeling, die al van voor haar tijd aan het hoofd van het OCMW dateert, aan te passen. 'Ik zie niet in waarom het om een ongeoorloofde praktijk zou gaan', zegt ze. 'Nederlands kunnen spreken is belangrijk om werk te vinden, en een leefloon krijg je niet zomaar. Onze maatschappelijk werkers zeggen duidelijk tegen klanten die een leefloon vragen dat er plichten aan verbonden zijn.' (Belga/SD)