Professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is de begunstigde in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens-Van Mechelen. Het koppel laat een erfenis na van 750.000 euro. Het is de eerste keer dat Van Broeckhoven zo'n bedrag ontvangt via een legaat. "Ik heb het koppel zelf niet gekend", zegt ze. "Geen van beide had de ziekte van Alzheimer, maar wellicht hebben ze me ergens horen spreken." Het legaat moet integraal gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. "Er is geen tijdsdruk, er zijn geen opgelegde verplichtingen. Ik kan het bedrag optimaal besteden in functie van het wetenschappelijk onderzoek." Steeds meer mensen schenken hun erfenis (deels) aan wetenschappelijk onderzoek, stelt de UA. "Legaten kunnen zeker een belangrijke financieringsbron voor onderzoek zijn, maar dat wil niet zeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid mag ontlopen", waarschuwt Van Broeckhoven daarbij. "Dit legaat zou voor onze onderzoeksgroep eigenlijk een geweldige surplus moeten zijn, maar in praktijk is het deels een compensatie voor de verminderde overheidsmiddelen, mede veroorzaakt door de economische crisis." (KAV)

Professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is de begunstigde in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens-Van Mechelen. Het koppel laat een erfenis na van 750.000 euro. Het is de eerste keer dat Van Broeckhoven zo'n bedrag ontvangt via een legaat. "Ik heb het koppel zelf niet gekend", zegt ze. "Geen van beide had de ziekte van Alzheimer, maar wellicht hebben ze me ergens horen spreken." Het legaat moet integraal gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. "Er is geen tijdsdruk, er zijn geen opgelegde verplichtingen. Ik kan het bedrag optimaal besteden in functie van het wetenschappelijk onderzoek." Steeds meer mensen schenken hun erfenis (deels) aan wetenschappelijk onderzoek, stelt de UA. "Legaten kunnen zeker een belangrijke financieringsbron voor onderzoek zijn, maar dat wil niet zeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid mag ontlopen", waarschuwt Van Broeckhoven daarbij. "Dit legaat zou voor onze onderzoeksgroep eigenlijk een geweldige surplus moeten zijn, maar in praktijk is het deels een compensatie voor de verminderde overheidsmiddelen, mede veroorzaakt door de economische crisis." (KAV)