Onder meer Antwerps gouverneur Cathy Berx en burgemeester Bart De Wever (N-VA) kwamen vandaag hun steun uitspreken voor het project en namen het eerste herdenkingsplaatje voor een Antwerpse gerepatrieerde gesneuvelde in ontvangst, voor de broers Felix en Edmond Van der Stucken. Op het Schoonselhof bevindt zich een praalgraf voor hen, al werd het lichaam van Felix nooit gevonden na zijn dood op de IJzervlakte. De Wever noemde het de verantwoordelijkheid van de overheid om "nooit nog beslissingen te nemen die ertoe leiden dat ouders voor het graf van hun gesneuvelde kinderen moeten staan". In heel België werden naar schatting 9.000 gesneuvelden naar burgerlijke begraafplaatsen overgebracht in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. "De behoefte daaraan bij nabestaanden was groot, als onderdeel van het verwerkingsproces", zegt Koen Palinckx, voorzitter van het War Heritage Institute. "Maar die begravingen gebeurden vaak in alle anonimiteit en heel wat graven zijn intussen verloren gegaan. Wij willen de overblijvende graven van gerepatrieerde gesneuvelden identificeren en laten bewaren, om de herinnering levendig te houden." De graven krijgen niet alleen een herdenkingsplaatje, er wordt ook gezocht naar meters en peters die zich willen ontfermen over het onderhoud ervan. Voor het graf van Felix en Edmond Van der Stucken op het Schoonselhof werden alvast drie klassen van de nabije school De Ark bereid gevonden om het peterschap op zich te nemen. (Belga)

Onder meer Antwerps gouverneur Cathy Berx en burgemeester Bart De Wever (N-VA) kwamen vandaag hun steun uitspreken voor het project en namen het eerste herdenkingsplaatje voor een Antwerpse gerepatrieerde gesneuvelde in ontvangst, voor de broers Felix en Edmond Van der Stucken. Op het Schoonselhof bevindt zich een praalgraf voor hen, al werd het lichaam van Felix nooit gevonden na zijn dood op de IJzervlakte. De Wever noemde het de verantwoordelijkheid van de overheid om "nooit nog beslissingen te nemen die ertoe leiden dat ouders voor het graf van hun gesneuvelde kinderen moeten staan". In heel België werden naar schatting 9.000 gesneuvelden naar burgerlijke begraafplaatsen overgebracht in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. "De behoefte daaraan bij nabestaanden was groot, als onderdeel van het verwerkingsproces", zegt Koen Palinckx, voorzitter van het War Heritage Institute. "Maar die begravingen gebeurden vaak in alle anonimiteit en heel wat graven zijn intussen verloren gegaan. Wij willen de overblijvende graven van gerepatrieerde gesneuvelden identificeren en laten bewaren, om de herinnering levendig te houden." De graven krijgen niet alleen een herdenkingsplaatje, er wordt ook gezocht naar meters en peters die zich willen ontfermen over het onderhoud ervan. Voor het graf van Felix en Edmond Van der Stucken op het Schoonselhof werden alvast drie klassen van de nabije school De Ark bereid gevonden om het peterschap op zich te nemen. (Belga)