De Grote Verbinding maakte een voorlopig einde aan het getouwtrek rond het al dan niet overkappen van de Antwerpse ring in combinatie met de noodzaak aan mobiliteitsoplossingen zoals de Oosterweelverbinding. In een regie van het team van intendant D'Hooghe kregen technische experts en burgerbewegingen een sterke en permanente stem in het overleg. Dat leidde onder meer tot bijsturingen van de Oosterweelplannen en een selectie van mogelijke overkappings- en leefbaarheidsprojecten, die ook nog verder worden uitgewerkt. De Antwerpse schepenen Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud (N-VA) namen de prijs gisterenavond in ontvangst. "Eurocities schuift Antwerpen hiermee uitdrukkelijk naar voor als een voorbeeld van 'good practice', een inspiratiebron voor andere steden", reageert Kennis. "De cijfers maken duidelijk dat De Grote Verbinding werkt: meer dan 50 werkbanken, een 100-tal werksessies, 3.500 experten en beleidsmakers, 3.000 betrokken burgers, bedrijven en organisaties." Antwerpen ervaart de erkenning ook als een aanmoediging om op het ingeslagen pad verder te gaan, klinkt het. Een volgende fase in De Grote Verbinding komt op 26 en 27 november aan bod op een nieuwe ronde Ringdagen in de Handelsbeurs. Bezoekers krijgen er een overzicht van de evoluties van alle leefbaarheidsprojecten en de laatste stand van zaken van de Oosterweelverbinding te zien en kunnen er hun mening over kwijt. (Belga)

De Grote Verbinding maakte een voorlopig einde aan het getouwtrek rond het al dan niet overkappen van de Antwerpse ring in combinatie met de noodzaak aan mobiliteitsoplossingen zoals de Oosterweelverbinding. In een regie van het team van intendant D'Hooghe kregen technische experts en burgerbewegingen een sterke en permanente stem in het overleg. Dat leidde onder meer tot bijsturingen van de Oosterweelplannen en een selectie van mogelijke overkappings- en leefbaarheidsprojecten, die ook nog verder worden uitgewerkt. De Antwerpse schepenen Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud (N-VA) namen de prijs gisterenavond in ontvangst. "Eurocities schuift Antwerpen hiermee uitdrukkelijk naar voor als een voorbeeld van 'good practice', een inspiratiebron voor andere steden", reageert Kennis. "De cijfers maken duidelijk dat De Grote Verbinding werkt: meer dan 50 werkbanken, een 100-tal werksessies, 3.500 experten en beleidsmakers, 3.000 betrokken burgers, bedrijven en organisaties." Antwerpen ervaart de erkenning ook als een aanmoediging om op het ingeslagen pad verder te gaan, klinkt het. Een volgende fase in De Grote Verbinding komt op 26 en 27 november aan bod op een nieuwe ronde Ringdagen in de Handelsbeurs. Bezoekers krijgen er een overzicht van de evoluties van alle leefbaarheidsprojecten en de laatste stand van zaken van de Oosterweelverbinding te zien en kunnen er hun mening over kwijt. (Belga)