Met het klimaatplan legt Antwerpen haar ambities op het niveau van de Europese Green Deal. De stad een mix van maatregelen treffen om minder energie te verbruiken, de eigen energieproductie duurzamer te maken en de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen.

Concreet neemt Antwerpen zich voor om elk jaar 2,5 procent van de woningen te renoveren. Daarnaast mag autoverkeer in 2030 nog slechts de helft van de verplaatsingen vertegenwoordigen en zet de stad in op de ontharding van straten en pleinen en de installatie van collectieve waterputten. Op negen plekken in de stad, vaak plaatsen waar grote gebouwen staan die veel energie verbruiken, wil het schepencollege collectieve verwarming organiseren met warmtenetten, op basis van bijvoorbeeld de restwarmte van de Antwerpse industrie. Tot slot vraagt de stad soepelere regels voor de ondersteuning van grote windmolens in de haven.

Aan het plan is een kostenplaatje van 2,6 miljard euro verbonden, bovenop de investeringen die Antwerpen sowieso al had gepland. De stad rekent daarvoor op een investeringsgolf van overheden en private spelers.

Antwerpen is met haar klimaatplan ambitieuzer dan de Vlaamse regering, waar de N-VA van burgemeester Bart De Wever nochtans de plak zwaait. De Vlaamse regering mikt op een daling van de CO2-uitstoot met 35 procent tegen 2030. Minister van Energie Zuhal Demir legde een plan op tafel waarmee Vlaanderen aan net geen 33 procent reductie komt.

Met het klimaatplan legt Antwerpen haar ambities op het niveau van de Europese Green Deal. De stad een mix van maatregelen treffen om minder energie te verbruiken, de eigen energieproductie duurzamer te maken en de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen. Concreet neemt Antwerpen zich voor om elk jaar 2,5 procent van de woningen te renoveren. Daarnaast mag autoverkeer in 2030 nog slechts de helft van de verplaatsingen vertegenwoordigen en zet de stad in op de ontharding van straten en pleinen en de installatie van collectieve waterputten. Op negen plekken in de stad, vaak plaatsen waar grote gebouwen staan die veel energie verbruiken, wil het schepencollege collectieve verwarming organiseren met warmtenetten, op basis van bijvoorbeeld de restwarmte van de Antwerpse industrie. Tot slot vraagt de stad soepelere regels voor de ondersteuning van grote windmolens in de haven. Aan het plan is een kostenplaatje van 2,6 miljard euro verbonden, bovenop de investeringen die Antwerpen sowieso al had gepland. De stad rekent daarvoor op een investeringsgolf van overheden en private spelers. Antwerpen is met haar klimaatplan ambitieuzer dan de Vlaamse regering, waar de N-VA van burgemeester Bart De Wever nochtans de plak zwaait. De Vlaamse regering mikt op een daling van de CO2-uitstoot met 35 procent tegen 2030. Minister van Energie Zuhal Demir legde een plan op tafel waarmee Vlaanderen aan net geen 33 procent reductie komt.