Twee jaar geleden lag het stadsbestuur van Antwerpen onder vuur omdat allochtonen er niet of nauwelijks aan de slag konden. In een dossier in Knack werden de zware schriftelijke selectieproeven toen door sommigen zelfs omschreven als een methode 'om allochtone kandidaten te elimineren', en de haven werd helemaal 'ontoegankelijk gebied' genoemd.

In een stand van zaken in Knack, twee jaar later, blijkt Antwerpen nu opmerkelijke inspanningen te leveren voor meer diversiteit onder het personeel. Voor het eerst wordt een duidelijk, gestandaardiseerd overzicht gemaakt voor álle besturen (stad, OCMW, lokale politie en havenbedrijf), en dat op basis van een telling op 31 december 2007. Blijkt dat bij het stadsbestuur nu 7 procent allochtonen werkt en bij het OCMW 10 procent. De positieve trend blijkt duidelijk in het tweede halfjaar van 2007: 18 procent van de nieuwe aanwervingen bij de stad is allochtoon, en 21 procent bij het OCMW.

Volgens het stadsbestuur is het streefcijfer om bij nieuwe aanwervingen een derde allochtonen aan te nemen. Dat zou een afspiegeling zijn van de beroepsactieve bevolking in Antwerpen, waarvan allochtonen een derde uitmaken. Medio 2007 werd daarvoor al een proefproject opgezet: de alternatieve selectieprocedure voor 153 straatvegers. De vacature werd bekendgemaakt via allochtone organisaties, de juryleden werden geïnformeerd en opgeleid in diversiteit, en er werd geen schriftelijke taalkennis meer gevraagd. Het resultaat was dat 56 procent van de kandidaten en uiteindelijk 41 procent van de geslaagden allochtoon is, veel meer dus dan in de selecties twee jaar geleden.

Momenteel wordt ook de vacature voor polyvalente arbeiders en de aanwerving van jobstudenten volgens dezelfde methode aangepakt. Bij het OCMW was vorige zomer al één derde van alle jobstudenten allochtoon. Van alle studenten die tussen september en maart stage liepen bij de stad, was al 35 procent allochtoon.

De stad en het OCMW gaan dus vooruit, maar de haven blijft nog achter. Bij het gemeentelijk havenbedrijf zijn er maar 25 allochtonen op 1638 personeelsleden (1,52 procent). In de pool van erkende dokwerkers hebben er maar 99 op 6808 mensen een vreemde nationaliteit (1,45 procent), en daarvan komen er slechts 9 van buiten de Europese Unie (0,14 procent). Volgens de Antwerpse VDAB blijft de haven 'een witte vlek' waar nog hard aan diversiteit zal moeten worden gewerkt.

Chris De Stoop

Twee jaar geleden lag het stadsbestuur van Antwerpen onder vuur omdat allochtonen er niet of nauwelijks aan de slag konden. In een dossier in Knack werden de zware schriftelijke selectieproeven toen door sommigen zelfs omschreven als een methode 'om allochtone kandidaten te elimineren', en de haven werd helemaal 'ontoegankelijk gebied' genoemd.In een stand van zaken in Knack, twee jaar later, blijkt Antwerpen nu opmerkelijke inspanningen te leveren voor meer diversiteit onder het personeel. Voor het eerst wordt een duidelijk, gestandaardiseerd overzicht gemaakt voor álle besturen (stad, OCMW, lokale politie en havenbedrijf), en dat op basis van een telling op 31 december 2007. Blijkt dat bij het stadsbestuur nu 7 procent allochtonen werkt en bij het OCMW 10 procent. De positieve trend blijkt duidelijk in het tweede halfjaar van 2007: 18 procent van de nieuwe aanwervingen bij de stad is allochtoon, en 21 procent bij het OCMW.Volgens het stadsbestuur is het streefcijfer om bij nieuwe aanwervingen een derde allochtonen aan te nemen. Dat zou een afspiegeling zijn van de beroepsactieve bevolking in Antwerpen, waarvan allochtonen een derde uitmaken. Medio 2007 werd daarvoor al een proefproject opgezet: de alternatieve selectieprocedure voor 153 straatvegers. De vacature werd bekendgemaakt via allochtone organisaties, de juryleden werden geïnformeerd en opgeleid in diversiteit, en er werd geen schriftelijke taalkennis meer gevraagd. Het resultaat was dat 56 procent van de kandidaten en uiteindelijk 41 procent van de geslaagden allochtoon is, veel meer dus dan in de selecties twee jaar geleden.Momenteel wordt ook de vacature voor polyvalente arbeiders en de aanwerving van jobstudenten volgens dezelfde methode aangepakt. Bij het OCMW was vorige zomer al één derde van alle jobstudenten allochtoon. Van alle studenten die tussen september en maart stage liepen bij de stad, was al 35 procent allochtoon.De stad en het OCMW gaan dus vooruit, maar de haven blijft nog achter. Bij het gemeentelijk havenbedrijf zijn er maar 25 allochtonen op 1638 personeelsleden (1,52 procent). In de pool van erkende dokwerkers hebben er maar 99 op 6808 mensen een vreemde nationaliteit (1,45 procent), en daarvan komen er slechts 9 van buiten de Europese Unie (0,14 procent). Volgens de Antwerpse VDAB blijft de haven 'een witte vlek' waar nog hard aan diversiteit zal moeten worden gewerkt.Chris De Stoop