Volgens Antwerps schepen en CD&V-onderhandelaar Marc Van Peel geeft het bereikte Antwerpse bestuursakkoord blijk van een goed evenwicht op het vlak van de prioriteiten die hij bij aanvang van de onderhandelingen naar voren had geschoven.

Van Peel merkte op dat tijdens de gesprekken de "vijandbeelden en karikaturen" die her en der over N-VA geopperd waren al snel afnamen. Zo zijn de mobiliteitsplannen van het toekomstige stadsbestuur volgens Van Peel een pak genuanceerder dan zijn voormalige Stadslijst-partner SP.A vreesde.

"In het programma van CD&V stond dat we het STOP-principe willen blijven hanteren, zonder 'verstoppingen' te creëren. Welnu, in deze tekst staat dat een pak uitgebreider maar komt het in feite daarop neer.

Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer krijgen nog steeds voorrang, daar waar dat verstandig is", legt Van Peel uit. "Het doembeeld dat N-VA zou willen dat er auto's tot in de crypten van de kathedraal zouden kunnen rijden, is eveneens verdwenen."

Van Peel had vooraf gezegd drie grote prioriteiten op de onderhandelingstafel te zullen leggen: het rijmen van het economische en culturele potentieel van Antwerpen met de paradox op de arbeidsmarkt (hoge werkloosheid maar ook veel vacatures), een sociaal beleid van rechten en plichten waarbij ook wordt omgekeken naar de categorie van mensen die altijd hulp zal blijven nodig hebben en tenslotte een betere samenwerking met het middenveld.

"Op al die vlakken is het akkoord bijzonder evenwichtig", vindt Van Peel. (Belga/EE)

Volgens Antwerps schepen en CD&V-onderhandelaar Marc Van Peel geeft het bereikte Antwerpse bestuursakkoord blijk van een goed evenwicht op het vlak van de prioriteiten die hij bij aanvang van de onderhandelingen naar voren had geschoven. Van Peel merkte op dat tijdens de gesprekken de "vijandbeelden en karikaturen" die her en der over N-VA geopperd waren al snel afnamen. Zo zijn de mobiliteitsplannen van het toekomstige stadsbestuur volgens Van Peel een pak genuanceerder dan zijn voormalige Stadslijst-partner SP.A vreesde. "In het programma van CD&V stond dat we het STOP-principe willen blijven hanteren, zonder 'verstoppingen' te creëren. Welnu, in deze tekst staat dat een pak uitgebreider maar komt het in feite daarop neer. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer krijgen nog steeds voorrang, daar waar dat verstandig is", legt Van Peel uit. "Het doembeeld dat N-VA zou willen dat er auto's tot in de crypten van de kathedraal zouden kunnen rijden, is eveneens verdwenen." Van Peel had vooraf gezegd drie grote prioriteiten op de onderhandelingstafel te zullen leggen: het rijmen van het economische en culturele potentieel van Antwerpen met de paradox op de arbeidsmarkt (hoge werkloosheid maar ook veel vacatures), een sociaal beleid van rechten en plichten waarbij ook wordt omgekeken naar de categorie van mensen die altijd hulp zal blijven nodig hebben en tenslotte een betere samenwerking met het middenveld. "Op al die vlakken is het akkoord bijzonder evenwichtig", vindt Van Peel. (Belga/EE)