In het verkeersveiligheidsplan voor de volgende vijf jaar stelt het Antwerpse schepencollege dat woonwijken tussen grote verkeersassen geleidelijk aan zone 30 zullen worden. Op de assen zelf moet een vlotte doorstroming mogelijk zijn.

Bord niet voldoende

Een zone 30 wordt ook tastbaarder. "Het is niet voldoende om enkel een bord 'zone 30' te zetten", stelt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Je moet ook de inrichting aanpassen." Daarbij wordt gedacht aan technieken zoals verkeerskussens en asverschuivingen.

Het college wil ook gevaarlijke kruispunten aanpakken en ijveren voor onder meer veilige tram- en bushaltes en veilige fietspaden.
Naast gedragsverandering met campagnes voor jongeren en senioren wordt verkeershandhaving geconcretiseerd door snelheids-, alcohol- en drugscontroles en door op te treden tegen verkeersagressie, foutparkeren en onaangepast gedrag.

Voor schoolomgevingen blijft het STOP-principe (prioriteit van stappers, trappers, openbaar vervoer tot privé vervoer) van kracht, tenzij dat tot verstopping leidt.

Merci om trager te rijden

Antwerpen kent enkele jaren ook al de merci-campagne, waarmee inwoners met een gevelbord passerende bestuurders bedanken die er niet te snel rijden. Het college voorziet dit keer ook een repressief onderdeel.

"Tijdens de campagne zullen alle flitspalen tegelijk actief zijn, en er worden ook bemande camera's in een rotatiesysteem ingezet", aldus De Wever. "Snelheidsduivels zetten we met interceptieploegen aan de kant, met eventueel een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. We zeggen geen merci meer tegen wie de campagne negeert." (Belga/TE)

In het verkeersveiligheidsplan voor de volgende vijf jaar stelt het Antwerpse schepencollege dat woonwijken tussen grote verkeersassen geleidelijk aan zone 30 zullen worden. Op de assen zelf moet een vlotte doorstroming mogelijk zijn. Bord niet voldoendeEen zone 30 wordt ook tastbaarder. "Het is niet voldoende om enkel een bord 'zone 30' te zetten", stelt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Je moet ook de inrichting aanpassen." Daarbij wordt gedacht aan technieken zoals verkeerskussens en asverschuivingen. Het college wil ook gevaarlijke kruispunten aanpakken en ijveren voor onder meer veilige tram- en bushaltes en veilige fietspaden. Naast gedragsverandering met campagnes voor jongeren en senioren wordt verkeershandhaving geconcretiseerd door snelheids-, alcohol- en drugscontroles en door op te treden tegen verkeersagressie, foutparkeren en onaangepast gedrag. Voor schoolomgevingen blijft het STOP-principe (prioriteit van stappers, trappers, openbaar vervoer tot privé vervoer) van kracht, tenzij dat tot verstopping leidt. Merci om trager te rijdenAntwerpen kent enkele jaren ook al de merci-campagne, waarmee inwoners met een gevelbord passerende bestuurders bedanken die er niet te snel rijden. Het college voorziet dit keer ook een repressief onderdeel. "Tijdens de campagne zullen alle flitspalen tegelijk actief zijn, en er worden ook bemande camera's in een rotatiesysteem ingezet", aldus De Wever. "Snelheidsduivels zetten we met interceptieploegen aan de kant, met eventueel een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. We zeggen geen merci meer tegen wie de campagne negeert." (Belga/TE)