De stad Antwerpen werkt aan een Klimaatplan 2030, met onder meer het doel om tegen 2030 de CO2-uitstoot te halveren, energiearmoede te bestrijden en te bouwen aan een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte of hevige regen. Om de details van dat plan verder uit te werken, doet de stad een beroep op bedrijven, kennisinstellingen, spelers uit het middenveld en bewonersvertegenwoordigers. Die actoren zullen samengezet worden in een klimaatraad. De raad zal het college adviseren en het publieke debat aanzwengelen. Aan het hoofd van de raad komt een klimaatregisseur, een mandaat vergelijkbaar aan de functie van de Antwerpse Stadsbouwmeester. Hij of zij zal het overzicht bewaren over de langetermijnvisie van het klimaatbeleid. Het klimaatbeleid zal uitgevoerd worden door 'klimaatkamers' die projecten opzetten rond drie vragen: hoe maken we Antwerpen klimaatneutraal, hoe maken we Antwerpen klimaatrobuust en hoe maken Antwerpen natuur- en milieuvriendelijk? De stad zal nu een procedure uitwerken om toe te treden tot de klimaatraad. De klimaatregisseur zal worden aangeduid door het college. (Belga)

De stad Antwerpen werkt aan een Klimaatplan 2030, met onder meer het doel om tegen 2030 de CO2-uitstoot te halveren, energiearmoede te bestrijden en te bouwen aan een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte of hevige regen. Om de details van dat plan verder uit te werken, doet de stad een beroep op bedrijven, kennisinstellingen, spelers uit het middenveld en bewonersvertegenwoordigers. Die actoren zullen samengezet worden in een klimaatraad. De raad zal het college adviseren en het publieke debat aanzwengelen. Aan het hoofd van de raad komt een klimaatregisseur, een mandaat vergelijkbaar aan de functie van de Antwerpse Stadsbouwmeester. Hij of zij zal het overzicht bewaren over de langetermijnvisie van het klimaatbeleid. Het klimaatbeleid zal uitgevoerd worden door 'klimaatkamers' die projecten opzetten rond drie vragen: hoe maken we Antwerpen klimaatneutraal, hoe maken we Antwerpen klimaatrobuust en hoe maken Antwerpen natuur- en milieuvriendelijk? De stad zal nu een procedure uitwerken om toe te treden tot de klimaatraad. De klimaatregisseur zal worden aangeduid door het college. (Belga)