Vorig jaar is de stad begonnen met het uitbreiden van het aantal lagesnelheidszones, bedoeld voor meer verkeersveiligheid. Het schepencollege keurde al 21 uitbreidingen goed, vrijdag volgen wellicht ook de wijken Brederode/Harmonie, Luchtbal en het binnenstedelijke deel van Borgerhout. De zones worden sowieso aangeduid met het verplichte verkeersbord voor een zone. Maar de stad wil nog meer doen. "Als een weggebruiker in één oogopslag weet dat hij een woonwijk inrijdt, is de kans groter dat hij zijn snelheid aanpast", klinkt het bij de stad. "Daarom werden een aantal ontwerpprincipes vastgelegd bij de inrichting." Zo komen er 'poorten' met een aantal zichtbare elementen. Er komt een afbeelding van het zonebord op de baan. Op een mast langs een toegang komen stickers, die het begin en het einde van de zone aanduiden. In totaal gaat het volgens de stadsdiensten om enkele duizenden stickers. Districten wordt gevraagd bij herinrichting te voorzien in verkeersplateaus en voetpaduitstulpingen. Omdat al bestaande zones 30 rond scholen opgeslokt kunnen lijken in de uitgebreide zones, worden extra grondstickers voorzien. Volgens Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zullen de stad en de districten blijven investeren in snelheidsremmende maatregelen. "Zo kunnen we de geldende snelheidslimiet ook fysiek afdwingen." Volgens Kennis kan de politie ook controleren op roekeloos rijgedrag in de zones. (Belga)

Vorig jaar is de stad begonnen met het uitbreiden van het aantal lagesnelheidszones, bedoeld voor meer verkeersveiligheid. Het schepencollege keurde al 21 uitbreidingen goed, vrijdag volgen wellicht ook de wijken Brederode/Harmonie, Luchtbal en het binnenstedelijke deel van Borgerhout. De zones worden sowieso aangeduid met het verplichte verkeersbord voor een zone. Maar de stad wil nog meer doen. "Als een weggebruiker in één oogopslag weet dat hij een woonwijk inrijdt, is de kans groter dat hij zijn snelheid aanpast", klinkt het bij de stad. "Daarom werden een aantal ontwerpprincipes vastgelegd bij de inrichting." Zo komen er 'poorten' met een aantal zichtbare elementen. Er komt een afbeelding van het zonebord op de baan. Op een mast langs een toegang komen stickers, die het begin en het einde van de zone aanduiden. In totaal gaat het volgens de stadsdiensten om enkele duizenden stickers. Districten wordt gevraagd bij herinrichting te voorzien in verkeersplateaus en voetpaduitstulpingen. Omdat al bestaande zones 30 rond scholen opgeslokt kunnen lijken in de uitgebreide zones, worden extra grondstickers voorzien. Volgens Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zullen de stad en de districten blijven investeren in snelheidsremmende maatregelen. "Zo kunnen we de geldende snelheidslimiet ook fysiek afdwingen." Volgens Kennis kan de politie ook controleren op roekeloos rijgedrag in de zones. (Belga)