Een oppervlakte ontharden - vervangen door eentje die water doorlaat - zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. "Antwerpen Breekt Uit" wil eraan bijdragen door bijvoorbeeld bestaande verharding te vervangen door plantvakken, bomen of klimplanten en zo "tuinstraten" te creëren in samenwerking met de bewoners, die ook mee instaan voor het onderhoud van het nieuwe groen. Een tweede deelproject wordt het nemen van extra maatregelen in woonstraten die geen "tuinstraat" kunnen worden, maar waar wel bij een geplande heraanleg rekening kan worden gehouden met meer groen en waterinfiltratie of -buffers. "We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein", zegt schepen van openbaar domein Claude Marinower (Open Vld). "Denken we hierbij bijvoorbeeld aan het ontharden en vergroenen van hun voortuin of regenwater opvangen en lokaal infiltreren of gebruiken om de auto te wassen of de planten water te geven." Tot slot wil de stad werk maken van "quick wins" in de publieke ruimte. "Veel ruimte in onze stad en in Vlaanderen is verhard omdat het de gewoonte was", zegt schepen voor groen Fons Duchateau (N-VA). "Door dat recht te trekken en verharding uit te breken, kunnen we echt wel het verschil maken. De vierde droge zomer op rij dwingt ons om daar heel bewust over na te denken." (Belga)

Een oppervlakte ontharden - vervangen door eentje die water doorlaat - zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. "Antwerpen Breekt Uit" wil eraan bijdragen door bijvoorbeeld bestaande verharding te vervangen door plantvakken, bomen of klimplanten en zo "tuinstraten" te creëren in samenwerking met de bewoners, die ook mee instaan voor het onderhoud van het nieuwe groen. Een tweede deelproject wordt het nemen van extra maatregelen in woonstraten die geen "tuinstraat" kunnen worden, maar waar wel bij een geplande heraanleg rekening kan worden gehouden met meer groen en waterinfiltratie of -buffers. "We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein", zegt schepen van openbaar domein Claude Marinower (Open Vld). "Denken we hierbij bijvoorbeeld aan het ontharden en vergroenen van hun voortuin of regenwater opvangen en lokaal infiltreren of gebruiken om de auto te wassen of de planten water te geven." Tot slot wil de stad werk maken van "quick wins" in de publieke ruimte. "Veel ruimte in onze stad en in Vlaanderen is verhard omdat het de gewoonte was", zegt schepen voor groen Fons Duchateau (N-VA). "Door dat recht te trekken en verharding uit te breken, kunnen we echt wel het verschil maken. De vierde droge zomer op rij dwingt ons om daar heel bewust over na te denken." (Belga)