De twee ministers ondersteunen in hun mededeling "het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie." De grootscheepse antiterreuractie van het federaal parket en het parket van Antwerpen geeft duidelijk aan dat er op alle fronten en ononderbroken actie wordt gevoerd tegen radicalisme en terrorisme, zo luidt het nog. De ministers benadrukken ook dat de actie van dinsdag niet enkel verband houdt met de recente berichten over Belgische strijders in Syrië, maar deel uitmaakt van een onderzoek dat al sinds begin 2012 wordt gevoerd door het federaal parket en het parket van Antwerpen. "De gecoördineerde actie van vandaag is het resultaat van vele maanden van intensieve voorbereiding en werk achter de schermen", luidt het. "Deze delicate materie (wordt) om voor de hand liggende redenen van veiligheid en doeltreffendheid, met discretie beheerd, met name om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beschermen." De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de ministerraad van vrijdag een preventieprogramma tegen radicalisme neergelegd, blijkt ten slotte nog uit de mededeling. Diezelfde dag zal ook het kernkabinet de zaak bekijken. (Belga)

De twee ministers ondersteunen in hun mededeling "het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie." De grootscheepse antiterreuractie van het federaal parket en het parket van Antwerpen geeft duidelijk aan dat er op alle fronten en ononderbroken actie wordt gevoerd tegen radicalisme en terrorisme, zo luidt het nog. De ministers benadrukken ook dat de actie van dinsdag niet enkel verband houdt met de recente berichten over Belgische strijders in Syrië, maar deel uitmaakt van een onderzoek dat al sinds begin 2012 wordt gevoerd door het federaal parket en het parket van Antwerpen. "De gecoördineerde actie van vandaag is het resultaat van vele maanden van intensieve voorbereiding en werk achter de schermen", luidt het. "Deze delicate materie (wordt) om voor de hand liggende redenen van veiligheid en doeltreffendheid, met discretie beheerd, met name om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beschermen." De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de ministerraad van vrijdag een preventieprogramma tegen radicalisme neergelegd, blijkt ten slotte nog uit de mededeling. Diezelfde dag zal ook het kernkabinet de zaak bekijken. (Belga)