Vanaf 1 januari wordt er jaarlijks 21 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van de gratis anticonceptie. De reden is dat een aantal jonge vrouwen minder naar anticonceptie grijpt, vooral om financiële redenen, aldus Véran. De grens wordt op 25 jaar gelegd omdat die leeftijd gepaard gaat met meer autonomie op economisch, sociaal en inkomstenvlak. Anticonceptie is in Frankrijk al sinds 2013 gratis voor meisjes tussen de 15 en 18. Het aantal meisjes dat voor vrijwillige zwangerschapsafbreking koos, daalde daardoor tussen 2012 en 2018 van 9,5 naar 6 op duizend. Sinds augustus 2020 is anticonceptie ook gratis voor meisjes onder de 15 jaar. (Belga)

Vanaf 1 januari wordt er jaarlijks 21 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van de gratis anticonceptie. De reden is dat een aantal jonge vrouwen minder naar anticonceptie grijpt, vooral om financiële redenen, aldus Véran. De grens wordt op 25 jaar gelegd omdat die leeftijd gepaard gaat met meer autonomie op economisch, sociaal en inkomstenvlak. Anticonceptie is in Frankrijk al sinds 2013 gratis voor meisjes tussen de 15 en 18. Het aantal meisjes dat voor vrijwillige zwangerschapsafbreking koos, daalde daardoor tussen 2012 en 2018 van 9,5 naar 6 op duizend. Sinds augustus 2020 is anticonceptie ook gratis voor meisjes onder de 15 jaar. (Belga)