Antibiotica zorgden voor een belangrijke verbetering van de volksgezondheid, maar de laatste decennia worden bacteriën steeds meer resistent tegen antibiotica en zijn de infecties die deze resistente kiemen veroorzaken moeilijker te bestrijden. De patiënten blijven daardoor langer ziek, of overlijden zelfs. Deze resistentie neemt toe als antibiotica onnodig worden gebruikt of als de doses, de duur van het gebruik, of het type antibioticum niet geschikt zijn voor de aanpak van het gezondheidsprobleem. Het is dus van cruciaal belang antibiotica op de correcte manier te gebruiken, benadrukt het KCE. In 2018 stond België nog op de achtste plaats van de grootste voorschrijvers van antibiotica buiten het ziekenhuis in Europa. Ongeveer 6 procent werd voorgeschreven door tandartsen. Tandartsen schrijven nog regelmatig antibiotica voor bij onder meer tandpijn, abcessen, het terugplaatsen van een tand na trauma, verschillende vormen van parodontitis en het verwijderen van een tand. In de richtlijn staat nu dat bij een infectie in de mond de tandarts de oorsprong moet aanpakken door een tandheelkundige behandeling. Antibiotica zijn daarbij zelden aanbevolen. Enkel als de infectie zich lijkt uit te breiden, kunnen ze overwogen worden. Symptomen daarvan zijn bijvoorbeeld een zwelling in het gezicht, gezwollen lymfeklieren en koorts. (Belga)

Antibiotica zorgden voor een belangrijke verbetering van de volksgezondheid, maar de laatste decennia worden bacteriën steeds meer resistent tegen antibiotica en zijn de infecties die deze resistente kiemen veroorzaken moeilijker te bestrijden. De patiënten blijven daardoor langer ziek, of overlijden zelfs. Deze resistentie neemt toe als antibiotica onnodig worden gebruikt of als de doses, de duur van het gebruik, of het type antibioticum niet geschikt zijn voor de aanpak van het gezondheidsprobleem. Het is dus van cruciaal belang antibiotica op de correcte manier te gebruiken, benadrukt het KCE. In 2018 stond België nog op de achtste plaats van de grootste voorschrijvers van antibiotica buiten het ziekenhuis in Europa. Ongeveer 6 procent werd voorgeschreven door tandartsen. Tandartsen schrijven nog regelmatig antibiotica voor bij onder meer tandpijn, abcessen, het terugplaatsen van een tand na trauma, verschillende vormen van parodontitis en het verwijderen van een tand. In de richtlijn staat nu dat bij een infectie in de mond de tandarts de oorsprong moet aanpakken door een tandheelkundige behandeling. Antibiotica zijn daarbij zelden aanbevolen. Enkel als de infectie zich lijkt uit te breiden, kunnen ze overwogen worden. Symptomen daarvan zijn bijvoorbeeld een zwelling in het gezicht, gezwollen lymfeklieren en koorts. (Belga)