Annick Lambrecht (Vooruit) wil snelheidslimiet in bebouwde kom verlagen naar 30 km/u

Photo Taken In Germany, Berlin © GETTY

Vorig jaar zijn in Vlaanderen in de bebouwde kom 32 voetgangers overleden. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2018, schrijft De Zondag. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit), die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters, roept op om van 30 kilometer per uur de norm te maken. De minister is geen voorstander van een veralgemening.

In 2018 kwamen 16 voetgangers om het leven in de bebouwde kom, vorig jaar waren dat er 32. Antwerpen telden de meeste slachtoffers (10), in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams­Brabant vielen telkens 7 doden, in Oost­Vlaanderen kwam één voetganger om het leven. In 2021 vielen 22 dodelijke slachtoffers in straten waar auto’s 50 kilometer per uur kunnen rijden. Er vielen 9 doden in een zone 30 en één dode op een plek waar 70 kilometer per uur mag gereden worden.

‘Ik pleit al langer voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. In straten waar brede fietspaden zijn, kan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur blijven bestaan. In sommige straten is het ook logisch dat je 50 rijdt’, zegt Lambrecht. Haar partij vraagt om van 30 kilometer per uur de regel te maken en van 50 kilometer per uur de uitzondering, waar het veilig kan. 

Lydia Peeters reageert zondagnamiddag op de oproep van Lambrecht: ‘Ik ben geen voorstander van een veralgemening van de zone 30 in de bebouwde kom. Ik blijf pleiten voor lokaal maatwerk’, zegt ze. ‘Lokale besturen kennen hun eigen grondgebied en zijn het best geplaatst om te bepalen welke snelheidslimieten aanvaardbaar en geloofwaardig zijn. Maar dit betekent geenszins dat ik blind blijf voor de problematiek. Ik heb een afwegingskader zone 30 laten opstellen waarbij we steden en gemeenten een kader aanreiken dat hen helpt om te bepalen waar een zone 30 gewenst en haalbaar is.’

Partner Content