Annick Lambrecht (SP.A) - Brugge

17/07/12 om 09:55 - Bijgewerkt om 09:55

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Annick Lambrecht (SP.A) - Brugge

Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
Verandering! De huidige burgemeester Patrick Moenaert heeft aangekondigd te stoppen. Daar de burgemeester heel erg zijn stempel op het gevoerde beleid bepaalt, wil dit zeggen dat "anders beleidvoeren" mogelijk wordt. Bovendien bestaat het kartel CD&V - N-VA niet meer voor deze verkiezingen, wat de machtsverhoudingen fel verandert. Dit kartel haalde 37 procent tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, SP.A 24%... De invloed en verhoudingen tussen partijen zal dus fel wijzigen. Er zal niet meer 1 partij echt de grootste zijn.

De inzet voor mij is dus om met SP.A zo veel mogelijk te kunnen wegen op het toekomstig beleid en dit houdt dus in zoveel mogelijk mensen overtuigen om voor SP.A te stemmen. Elke stem zal meer dan ooit tellen. Dit durven we aan de mensen vragen daar we menen dat we als SP.A echt mee hebben gewogen op veel goeds voor Brugge de vorige legislatuur: ik denk aan cultuur, het sport-voor-allen-beleid, sociaal beleid, werkgelegenheidsbeleid...

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?
Niet in te schatten, want ik ben ervan overtuigd dat indien 1 week voor gemeenteraadsverkiezingen op nationaal vlak iets accuut gebeurd dit zal afstralen op gemeentelijk vlak. Ik hoop uiteraard dat onze lijsttrekker, Renaat Landuyt, een zeer hoge score haalt zodat zijn nationale ervaring in Brugge kan ingezet worden. Brugge mag met een beetje meer oog voor vernieuwing worden geleid, terwijl het verleden blijvend kan worden gekoesterd.

Wat is van belang in uw gemeente?

Er zijn uiteraard massa belangrijke thema's, doch ik kies er 3 die ik een beetje meer duid.

Mobiliteit: Brugge zit echt te vol met auto's! Een verkeersluwer centrum van Brugge met kleinere bussen is nodig. We moeten ook de Brugse bruggenmiserie aanpakken, want de huidige situatie zorgt vooral zowel op de weg als op het water voor grote opstoppingen.

Aandacht voor wonen. De gemeente heeft wel degelijk een sturende rol te spelen bij het goedkoper maken van wonen. Investeren in nieuwe extra sociale woningen moet, maar ook creatiever omspringen met woonbeleid (denk aan het stimuleren van groepsaankopen gas en elektriciteit voor inwoners, ...) . Via een echte "woonwinkel" mensen begeleiden in hun zoektocht naar de beste, energiezuinige woningen. Premiestelsels lokaal en Vlaams meer op mekaar afstemmen...

Sport: deze legislatuur is veel gedaan voor sport, vooral op het vlak van het uitbreiden van het aantal sportevenementen voor de Brugse inwoners. Maar de investeringen in goede sportinfrastructuur bleven teveel achterwege. Waar Brugge tot nu toe heel fel de cultuurkaart trok, mag nu eens iets feller de sportkaart worden getrokken.

Een paar deelgemeenten beschikken niet over of hebben zeer verouderde sportinfrastructuur. Sport staat vaak niet bovenaan de prioriteiten bij politici, maar men vergeet dat sport enerzijds goed is voor de gezondheid en anderzijds een zeer belangrijke sociale functie heeft ! Sport brengt mensen samen, sport zorgt ervoor dat we meewerken aan een maatschappij waar het aangenamer leven is. Juist daarom mag dit domein best nog wat meer centen krijgen in de volgende legislatuur! (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners