De Paepe zegt "vanuit alle geledingen van de universiteit een enorme steun gevoeld (te hebben) om de nieuwe, meer open koers verder te zetten en me kandidaat te stellen voor een tweede termijn. Al deze spontane steun deed enorm veel deugd. Ook een sterke kandidaat-vicerector stond klaar om het gestarte project mee verder te zetten". Om haar beslissing om toch niet door te gaan, uit te leggen, verwijst De Paepe naar het overlijden van haar man, "een voor mij noodzakelijke steun". Ze voelt zich ook "niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren". Ze zegt trots te zijn op de realisaties van de voorbije vier jaar. "We zijn als universiteit gegroeid in de voorbije periode, de onderwijs- en onderzoeksperformantie van de UGent is beter dan ooit." Voor de volgende universiteitsbestuurders liggen er echter nog grote uitdagingen. "Met het boek 'Durf denken, Durf dromen' hebben we een visie ontwikkeld die geen terugkeer naar het verleden verdraagt. Nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen dienen ontwikkeld te worden. Transparantie en kritische zelfevaluaties kunnen de universiteit nog sterker maken." De komende zeven maanden blijft ze zich "met volle overtuiging en engagement" voor de universiteit inzetten, besluit De Paepe. (Belga)

De Paepe zegt "vanuit alle geledingen van de universiteit een enorme steun gevoeld (te hebben) om de nieuwe, meer open koers verder te zetten en me kandidaat te stellen voor een tweede termijn. Al deze spontane steun deed enorm veel deugd. Ook een sterke kandidaat-vicerector stond klaar om het gestarte project mee verder te zetten". Om haar beslissing om toch niet door te gaan, uit te leggen, verwijst De Paepe naar het overlijden van haar man, "een voor mij noodzakelijke steun". Ze voelt zich ook "niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren". Ze zegt trots te zijn op de realisaties van de voorbije vier jaar. "We zijn als universiteit gegroeid in de voorbije periode, de onderwijs- en onderzoeksperformantie van de UGent is beter dan ooit." Voor de volgende universiteitsbestuurders liggen er echter nog grote uitdagingen. "Met het boek 'Durf denken, Durf dromen' hebben we een visie ontwikkeld die geen terugkeer naar het verleden verdraagt. Nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen dienen ontwikkeld te worden. Transparantie en kritische zelfevaluaties kunnen de universiteit nog sterker maken." De komende zeven maanden blijft ze zich "met volle overtuiging en engagement" voor de universiteit inzetten, besluit De Paepe. (Belga)