De Paepe haalde het verrassend van professor Freddy Mortier, die vicerector wordt.

De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis te Gent. Onder haar leiding groeide dat uit tot een groot multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers

De Paepe is academisch secretaris (vice-decaan) in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, was meerdere jaren plaatsvervangend lid in de Raad van bestuur voor de faculteit geneeskunde en zetelde in de Onderzoeksraad en in het Industriëel OnderzoeksFonds van de UGent. (Belga/TV)

De Paepe haalde het verrassend van professor Freddy Mortier, die vicerector wordt. De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis te Gent. Onder haar leiding groeide dat uit tot een groot multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers De Paepe is academisch secretaris (vice-decaan) in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, was meerdere jaren plaatsvervangend lid in de Raad van bestuur voor de faculteit geneeskunde en zetelde in de Onderzoeksraad en in het Industriëel OnderzoeksFonds van de UGent. (Belga/TV)