De dierenrechtenorganisatie organiseert op 22 april, ter gelegenheid van Wereldproefdierendag, een protestmars voor een verbod op dierproeven en de vervanging door proefdiervrije onderzoeksmethoden.

Met de recent toegekende gelden zullen volgens Animal Rights in januari aan de KU Leuven vier nieuwe onderzoeksprojecten van start gaan waarbij hersenstudies zullen worden uitgevoerd op apen. "Maar liefst 11 proefapen zullen de komende maanden zware trainingsprogramma's doorlopen, ingrijpende hersenoperaties ondergaan waarbij elektroden geïmplanteerd worden in hun brein, op strenge waterdiëten gezet worden om hen te dwingen mee te werken met onderzoekers", aldus de dierenrechtenorganisatie in een mededeling.

Animal Rights wijst er hierbij op dat het Belgische parlement in 2009 een wet bekrachtigde voor de oprichting van een centrum ter bevordering van innovatieve technieken om dierproeven te vervangen. Terwijl er anno 2017 nog steeds miljoenen overheidssubsidies worden uitgekeerd aan dierproeven, is het betrokken centrum nog steeds niet opgericht. "Uit studies van de Nederlandse overheid blijkt echter dat de vervanging van dierproeven vooral een kwestie is van prioriteiten stellen. Mits de nodige financiële investeringen kunnen de huidige dierproeven op 8 jaar tijd gehalveerd worden", aldus Nadine Lucas van Animal Rights. Zij eist dat België hieraan onderzoeksbudgetten besteedt.

De dierenrechtenorganisatie organiseert op 22 april, ter gelegenheid van Wereldproefdierendag, een protestmars voor een verbod op dierproeven en de vervanging door proefdiervrije onderzoeksmethoden. Met de recent toegekende gelden zullen volgens Animal Rights in januari aan de KU Leuven vier nieuwe onderzoeksprojecten van start gaan waarbij hersenstudies zullen worden uitgevoerd op apen. "Maar liefst 11 proefapen zullen de komende maanden zware trainingsprogramma's doorlopen, ingrijpende hersenoperaties ondergaan waarbij elektroden geïmplanteerd worden in hun brein, op strenge waterdiëten gezet worden om hen te dwingen mee te werken met onderzoekers", aldus de dierenrechtenorganisatie in een mededeling. Animal Rights wijst er hierbij op dat het Belgische parlement in 2009 een wet bekrachtigde voor de oprichting van een centrum ter bevordering van innovatieve technieken om dierproeven te vervangen. Terwijl er anno 2017 nog steeds miljoenen overheidssubsidies worden uitgekeerd aan dierproeven, is het betrokken centrum nog steeds niet opgericht. "Uit studies van de Nederlandse overheid blijkt echter dat de vervanging van dierproeven vooral een kwestie is van prioriteiten stellen. Mits de nodige financiële investeringen kunnen de huidige dierproeven op 8 jaar tijd gehalveerd worden", aldus Nadine Lucas van Animal Rights. Zij eist dat België hieraan onderzoeksbudgetten besteedt.