Liefst 54,2 procent van de Belgische ouders vindt het niet veilig om de kinderen vanaf 18 mei weer naar school te laten gaan. Opvallend is wel dat die schrik veel meer leeft onder de Franstalige respondenten (69,9 procent) dan onder de Nederlandstalige (38,6 procent). Hetzelfde geldt, zij het minder uitgesproken, voor de angst dat de opgelopen leerachterstand niet vlot in te lopen zal zijn: ook dié is groter bij de Walen (48,4 procent) dan bij de Vlamingen (33,9 procent). Het Belgisch gemiddelde is hier 40 procent. "Bij de meeste ouders neemt de schrik voor achterstand het uiteindelijk wel over van de medische vrees: ze zullen hun kroost naar school sturen zodra het kan, al is het met een bang hart", zegt Hans Verhoeven van iVox. "De kinderen na zoveel weken thuis weer laten wennen aan de schoolse routine, baart al even grote zorgen. Volgens ruim de helft van de Vlamingen wordt dat niet evident. Een bijna even groot aandeel van de ouders vindt dat er toch nog een soort van evaluatie moet komen, via toetsen of examens." (Belga)

Liefst 54,2 procent van de Belgische ouders vindt het niet veilig om de kinderen vanaf 18 mei weer naar school te laten gaan. Opvallend is wel dat die schrik veel meer leeft onder de Franstalige respondenten (69,9 procent) dan onder de Nederlandstalige (38,6 procent). Hetzelfde geldt, zij het minder uitgesproken, voor de angst dat de opgelopen leerachterstand niet vlot in te lopen zal zijn: ook dié is groter bij de Walen (48,4 procent) dan bij de Vlamingen (33,9 procent). Het Belgisch gemiddelde is hier 40 procent. "Bij de meeste ouders neemt de schrik voor achterstand het uiteindelijk wel over van de medische vrees: ze zullen hun kroost naar school sturen zodra het kan, al is het met een bang hart", zegt Hans Verhoeven van iVox. "De kinderen na zoveel weken thuis weer laten wennen aan de schoolse routine, baart al even grote zorgen. Volgens ruim de helft van de Vlamingen wordt dat niet evident. Een bijna even groot aandeel van de ouders vindt dat er toch nog een soort van evaluatie moet komen, via toetsen of examens." (Belga)