Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de cijfers voor de pandemie al hoog waren, maar de coronacrisis doet er geen goed aan, verklaart projectcoördinator Mentaal Welzijn Babette Demeester. Uit het onderzoek blijkt dat er door de coronacrisis ongeveer 17 procent meer klachten zijn bij studenten. Ongeveer de helft van de studenten geeft aan ernstig belemmerd te worden in hun dagelijks leven. Studenten overdrijven niet, hun dagelijkse functioneren komt in het gedrang door een gebrek aan psychologische ondersteuning, klinkt het. "Bovendien hadden deze problemen voor een groot deel voorkomen kunnen worden op basis van een goed preventief mentaal welzijnsbeleid." De VVS meent dat enkel met structurele maatregelen de cijfers onder controle te houden zijn. De cijfers die de VVS bekendmaakte, zijn slechts voorlopige resultaten. Het volledige rapport volgt op 27 april, op de Conferentie Mentaal Welzijn van de vereniging. (Belga)

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de cijfers voor de pandemie al hoog waren, maar de coronacrisis doet er geen goed aan, verklaart projectcoördinator Mentaal Welzijn Babette Demeester. Uit het onderzoek blijkt dat er door de coronacrisis ongeveer 17 procent meer klachten zijn bij studenten. Ongeveer de helft van de studenten geeft aan ernstig belemmerd te worden in hun dagelijks leven. Studenten overdrijven niet, hun dagelijkse functioneren komt in het gedrang door een gebrek aan psychologische ondersteuning, klinkt het. "Bovendien hadden deze problemen voor een groot deel voorkomen kunnen worden op basis van een goed preventief mentaal welzijnsbeleid." De VVS meent dat enkel met structurele maatregelen de cijfers onder controle te houden zijn. De cijfers die de VVS bekendmaakte, zijn slechts voorlopige resultaten. Het volledige rapport volgt op 27 april, op de Conferentie Mentaal Welzijn van de vereniging. (Belga)