Negen punten telt het anti-terreurprogramma dat Merkel vanmiddag voorstelde. Die Welt maakt een overzicht: 1 Een beter waarschuwingssysteem moet de overheid helpen om sneller in te grijpen als er bij een asielprocedure aanwijzingen voor radicalisering zijn. 2 De politiediensten krijgen meer middelen, zowel voor personeel als voor materiaal. 3 Er komt een aparte instantie voor internetcriminaliteit. 4 Het leger bereidt zich voor op een binnenlandse opdracht bij terroristische aanslagen. Politie en leger ondernemen gemeenschappelijke oefeningen. 5 Het onderzoek naar terrorisme wordt verder ontwikkeld. 6 Europa moet meer samenwerken om aanslagen te voorkomen. 7 Er moet een verbod komen op de wapenhandel via internet. Een Europese richtlijn daarover ligt klaar om goedgekeurd te worden. 8 De internationale inlichtingendiensten moeten meer informatie uitwisselen en beter samenwerken, bijvoorbeeld om de communicatie van terroristen te analyseren. Merkel sprak daarover al met de Amerikaanse president Barack Obama. 9 Geweigerde asielzoekers moeten sneller het land uitgezet kunnen worden. Vooral met Afghanistan moeten daarover betere afspraken komen. Merkel reageerde ontzet op de aanslagen van Würzburg en Ansbach, waarbij vluchtelingen in naam van IS terreur zaaiden. Ze zei dat ze de Duitse gastvrijheid "bespot" hebben en dat ze "maatschappelijke taboes doorbroken" hebben. "De daden geschiedden op plaatsen waar ieder van ons zich kon bevinden", aldus de bondskanselier. Tegelijk herhaalde Merkel dat Duitsland open blijft staan voor vluchtelingen en zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt. "Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we deze historische opdracht in tijden van globalisering tot een goed einde kunnen brengen. We kunnen dit aan. En we hebben overigens in de voorbije elf maanden al zeer, zeer veel gedaan", zei de christendemocratische politica. De bondskanselier ging in haar jaarlijkse zomerpersconferentie, die door de aanslagen een maand vervroegd is, ook in op andere actuele thema's. Zo verdedigde ze het vrijhandelsakoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, TTIP, dat "absoluut in het belang van de Europeanen" is. Ze sloot, ondanks de verhoogde uitgaven voor veiligheid, belastingverlagingen niet uit om zo de Duitse economie meer ademruimte te geven. De Turkse president Erdogan riep ze na de mislukte poging tot staatsgreep op om de rechtsstaat in alle omstandigheden te garanderen. (Belga)

Negen punten telt het anti-terreurprogramma dat Merkel vanmiddag voorstelde. Die Welt maakt een overzicht: 1 Een beter waarschuwingssysteem moet de overheid helpen om sneller in te grijpen als er bij een asielprocedure aanwijzingen voor radicalisering zijn. 2 De politiediensten krijgen meer middelen, zowel voor personeel als voor materiaal. 3 Er komt een aparte instantie voor internetcriminaliteit. 4 Het leger bereidt zich voor op een binnenlandse opdracht bij terroristische aanslagen. Politie en leger ondernemen gemeenschappelijke oefeningen. 5 Het onderzoek naar terrorisme wordt verder ontwikkeld. 6 Europa moet meer samenwerken om aanslagen te voorkomen. 7 Er moet een verbod komen op de wapenhandel via internet. Een Europese richtlijn daarover ligt klaar om goedgekeurd te worden. 8 De internationale inlichtingendiensten moeten meer informatie uitwisselen en beter samenwerken, bijvoorbeeld om de communicatie van terroristen te analyseren. Merkel sprak daarover al met de Amerikaanse president Barack Obama. 9 Geweigerde asielzoekers moeten sneller het land uitgezet kunnen worden. Vooral met Afghanistan moeten daarover betere afspraken komen. Merkel reageerde ontzet op de aanslagen van Würzburg en Ansbach, waarbij vluchtelingen in naam van IS terreur zaaiden. Ze zei dat ze de Duitse gastvrijheid "bespot" hebben en dat ze "maatschappelijke taboes doorbroken" hebben. "De daden geschiedden op plaatsen waar ieder van ons zich kon bevinden", aldus de bondskanselier. Tegelijk herhaalde Merkel dat Duitsland open blijft staan voor vluchtelingen en zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt. "Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we deze historische opdracht in tijden van globalisering tot een goed einde kunnen brengen. We kunnen dit aan. En we hebben overigens in de voorbije elf maanden al zeer, zeer veel gedaan", zei de christendemocratische politica. De bondskanselier ging in haar jaarlijkse zomerpersconferentie, die door de aanslagen een maand vervroegd is, ook in op andere actuele thema's. Zo verdedigde ze het vrijhandelsakoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, TTIP, dat "absoluut in het belang van de Europeanen" is. Ze sloot, ondanks de verhoogde uitgaven voor veiligheid, belastingverlagingen niet uit om zo de Duitse economie meer ademruimte te geven. De Turkse president Erdogan riep ze na de mislukte poging tot staatsgreep op om de rechtsstaat in alle omstandigheden te garanderen. (Belga)