Of Jacques Boulet een visionair is? "Ik ben een optimistische realist", zegt hij zelf. "Bij AXA en daarbuiten denk ik samen met anderen na over de toekomst van ons leven en van onze samenleving. Dat is natuurlijk niet toevallig, want AXA heeft als bankier en verzekeraar de opdracht om zich te buigen over belangrijke evoluties in de samenleving. Om hun richting en impact in te schatten en te beoordelen."

Jacques Boulet, pensioendeskundige bij AXA.

De wereld verandert

Wat Jacques Boulet bedoelt, is dat de komende tien tot vijftien jaar de klassieke fundamenten van onze samenleving grondig zullen veranderen. "Studeren, de school verlaten, een hele loopbaan bij dezelfde werkgever in nagenoeg dezelfde job, en na pakweg veertig jaar met pensioen terwijl voldoende jongeren de fakkel overnemen om mee de maatschappij te financieren... Dat is echt wel definitief voltooid verleden tijd."

"De wereld is grondig aan het veranderen", weet Jacques Boulet. "Er zijn natuurlijk de financiële en economische crisissen en de economische machtsverschuivingen. Maar er is nog meer. Zo laat in veel landen de dalende geboortegraad zich al geruime tijd voelen en neemt de actieve bevolking drastisch in aantal af. Tegelijk worden we met z'n allen ouder. Sinds twee jaar stoppen in ons land meer mensen met werken dan er beginnen met werken."

Langer leven kost meer geld

"Het is goed nieuws dat we met z'n allen gemiddeld ouder worden", vervolgt Jacques Boulet. "En dat we dat in relatief goede gezondheid doen, dankzij de vooruitgang van de geneeskunde, zowel preventief als curatief. Maar langer leven kost ook gedurende een langere tijd (meer) geld. We zijn nu al zeker dat we in de nabije toekomst met te weinig werkende mensen zullen zijn om alle kosten van de samenleving te dragen. Waaronder de sociale zekerheid, hoeksteen van de democratie."

De babyboomers van destijds worden papy boomers.

En die babyboomers van destijds dan? "Die zijn nu al op rust of ze gaan binnenkort met pensioen en worden dus papy boomers. Deze demografische luchtbel in combinatie met de stijging van de levensverwachting en een zekere daling van het geboortecijfer maken dat de bevolking vergrijst, in België en elders in de wereld. Een bewijs hiervoor is het feit dat bedrijven nieuwe medewerkers zoeken, met specifieke competenties voor specifieke jobs, soms zelfs tijdelijk, en dat tegelijk sommige vacatures maar niet ingevuld raken."

Soepelheid voor alles

"Wellicht zullen we binnenkort voor een optimale loopbaan een tijdlang ambtenaar zijn, dan een sabbatsjaar nemen om bij of om te scholen, daarna een tijdje als zelfstandige werken, om dan opnieuw als loontrekkende aan de slag te gaan... In die of in een compleet andere volgorde."

"En ook eenmaal met pensioen blijven we gedeeltelijk actief. Om onze levensstandaard te handhaven, ons nuttig te blijven voelen of het pensioen betaalbaar te houden. Zo zullen in een mensenleven periodes van verdienen, sparen en investeren elkaar opvolgen en afwisselen. De dimensie van deze problematiek opmeten, de complexiteit ervan begrijpen en aangepaste adviezen verstrekken is meer dan ooit de rol van een verzekeraar."

Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.

Of Jacques Boulet een visionair is? "Ik ben een optimistische realist", zegt hij zelf. "Bij AXA en daarbuiten denk ik samen met anderen na over de toekomst van ons leven en van onze samenleving. Dat is natuurlijk niet toevallig, want AXA heeft als bankier en verzekeraar de opdracht om zich te buigen over belangrijke evoluties in de samenleving. Om hun richting en impact in te schatten en te beoordelen."De wereld verandertWat Jacques Boulet bedoelt, is dat de komende tien tot vijftien jaar de klassieke fundamenten van onze samenleving grondig zullen veranderen. "Studeren, de school verlaten, een hele loopbaan bij dezelfde werkgever in nagenoeg dezelfde job, en na pakweg veertig jaar met pensioen terwijl voldoende jongeren de fakkel overnemen om mee de maatschappij te financieren... Dat is echt wel definitief voltooid verleden tijd." "De wereld is grondig aan het veranderen", weet Jacques Boulet. "Er zijn natuurlijk de financiële en economische crisissen en de economische machtsverschuivingen. Maar er is nog meer. Zo laat in veel landen de dalende geboortegraad zich al geruime tijd voelen en neemt de actieve bevolking drastisch in aantal af. Tegelijk worden we met z'n allen ouder. Sinds twee jaar stoppen in ons land meer mensen met werken dan er beginnen met werken."Langer leven kost meer geld"Het is goed nieuws dat we met z'n allen gemiddeld ouder worden", vervolgt Jacques Boulet. "En dat we dat in relatief goede gezondheid doen, dankzij de vooruitgang van de geneeskunde, zowel preventief als curatief. Maar langer leven kost ook gedurende een langere tijd (meer) geld. We zijn nu al zeker dat we in de nabije toekomst met te weinig werkende mensen zullen zijn om alle kosten van de samenleving te dragen. Waaronder de sociale zekerheid, hoeksteen van de democratie."En die babyboomers van destijds dan? "Die zijn nu al op rust of ze gaan binnenkort met pensioen en worden dus papy boomers. Deze demografische luchtbel in combinatie met de stijging van de levensverwachting en een zekere daling van het geboortecijfer maken dat de bevolking vergrijst, in België en elders in de wereld. Een bewijs hiervoor is het feit dat bedrijven nieuwe medewerkers zoeken, met specifieke competenties voor specifieke jobs, soms zelfs tijdelijk, en dat tegelijk sommige vacatures maar niet ingevuld raken."Soepelheid voor alles"Wellicht zullen we binnenkort voor een optimale loopbaan een tijdlang ambtenaar zijn, dan een sabbatsjaar nemen om bij of om te scholen, daarna een tijdje als zelfstandige werken, om dan opnieuw als loontrekkende aan de slag te gaan... In die of in een compleet andere volgorde." "En ook eenmaal met pensioen blijven we gedeeltelijk actief. Om onze levensstandaard te handhaven, ons nuttig te blijven voelen of het pensioen betaalbaar te houden. Zo zullen in een mensenleven periodes van verdienen, sparen en investeren elkaar opvolgen en afwisselen. De dimensie van deze problematiek opmeten, de complexiteit ervan begrijpen en aangepaste adviezen verstrekken is meer dan ooit de rol van een verzekeraar."Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.