Nu informateur Paul Magnette de afschaffing van de Senaat ook in zijn nota zou hebben opgenomen, laait de discussie over de toekomst en over de (on)zin van de Hoge Vergadering opnieuw op. De manier waarop die discussie door sommigen wordt gevoerd, is gecoöpteerd senator Bert Anciaux een doorn in het oog. Hij kroop in zijn pen en schreef op zijn website een stukje onder de titel "O tempora, o mores". Daarin stoort de sp.a'er zich aan "het populistisch verhaal dat de Senaat een geldverslindende machine" is. Volgens hem zou het verdwijnen van de Senaat ook geen grote besparing opleveren. "De Senaat verdient het niet als verspillend bekeken te worden. Integendeel", aldus Anciaux. De vraag over de (on)zin van de Senaat verdient volgens Anciaux wel een discussie. Volgens hem heeft de Vlaamse Gemeenschap lang gevochten voor een Senaat van de Gemeenschappen. "Nu het er is, heeft niemand nog de behoefte het belang daarvan te verdedigen. Meeheulen met de populistische wolven is zoveel aantrekkelijker", schrijft hij. Het is geen geheim dat Anciaux zelf gelooft in de rol van de Senaat als ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen. Anciaux roept daarom op het "populistisch spel" rond de Senaat te stoppen. "Het verdwijnen van de Senaat zal géén verbetering van onze democratie betekenen. Het zal géén financiële besparing opleveren. Het zal louter een leeg symbooldossier blijken te zijn. Zonder dat er ook maar enige kloof met de bevolking wordt gedicht. En daarvoor zal een potentieel instrument van samenwerking opgeofferd worden op het veld van de kortzichtige dagjespolitiek", aldus Anciaux. Als men het debat over de Senaat niet ten gronde wil voeren is dat volgens Anciaux "een knieval aan het populisme". "Dan is dit een zoveelste bewijs van gebrek aan durf en toekomstvisie van de huidige politieke kaste". (Belga)

Nu informateur Paul Magnette de afschaffing van de Senaat ook in zijn nota zou hebben opgenomen, laait de discussie over de toekomst en over de (on)zin van de Hoge Vergadering opnieuw op. De manier waarop die discussie door sommigen wordt gevoerd, is gecoöpteerd senator Bert Anciaux een doorn in het oog. Hij kroop in zijn pen en schreef op zijn website een stukje onder de titel "O tempora, o mores". Daarin stoort de sp.a'er zich aan "het populistisch verhaal dat de Senaat een geldverslindende machine" is. Volgens hem zou het verdwijnen van de Senaat ook geen grote besparing opleveren. "De Senaat verdient het niet als verspillend bekeken te worden. Integendeel", aldus Anciaux. De vraag over de (on)zin van de Senaat verdient volgens Anciaux wel een discussie. Volgens hem heeft de Vlaamse Gemeenschap lang gevochten voor een Senaat van de Gemeenschappen. "Nu het er is, heeft niemand nog de behoefte het belang daarvan te verdedigen. Meeheulen met de populistische wolven is zoveel aantrekkelijker", schrijft hij. Het is geen geheim dat Anciaux zelf gelooft in de rol van de Senaat als ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen. Anciaux roept daarom op het "populistisch spel" rond de Senaat te stoppen. "Het verdwijnen van de Senaat zal géén verbetering van onze democratie betekenen. Het zal géén financiële besparing opleveren. Het zal louter een leeg symbooldossier blijken te zijn. Zonder dat er ook maar enige kloof met de bevolking wordt gedicht. En daarvoor zal een potentieel instrument van samenwerking opgeofferd worden op het veld van de kortzichtige dagjespolitiek", aldus Anciaux. Als men het debat over de Senaat niet ten gronde wil voeren is dat volgens Anciaux "een knieval aan het populisme". "Dan is dit een zoveelste bewijs van gebrek aan durf en toekomstvisie van de huidige politieke kaste". (Belga)