De Vlaamse regering heeft beslist een extra COVID-19-toeslag toe te kennen aan kwetsbare gezinnen met kinderen. In totaal is daar 12 miljoen euro mee gemoeid. Concreet is het voorstel om eenmalig en automatisch een toeslag toe te kennen aan gezinnen die recht hebben op Groeipakket (kinderbijslag) en van wie het inkomen lager ligt dan 31.605,89 euro per jaar. Op 30 juni 2020 ging het over 356.385 kinderen. Zij krijgen een bedrag van 33,67 euro. Op de oppositiebanken is sp.a tevreden dat de meerderheid "eindelijk haar idee-fixe heeft verlaten" en nu een toeslag toekent aan alle kwetsbare gezinnen. "Wij hebben van in het begin gepleit voor een toeslag die automatisch zou worden toegekend aan alle kwetsbare gezinnen", licht Anaf toe. "Omdat alle gezinnen in armoede het momenteel moeilijk hebben. En omdat het anders een maatregel zou zijn die wel mooi zou klinken, maar in de realiteit compleet de mist in zou gaan omdat mensen niet zouden weten dat ze in aanmerking kwamen of moeilijk hun weg zouden vinden door het administratieve kluwen." Dat blijkt volgens het sp.a-parlementslid ook in de realiteit, want na vijf maanden heeft nog geen 15 premie van de gezinnen die er recht op hebben, de eerder voorziene premie effectief aangevraagd. "De voorbije maanden ben ik blijven op tafel kloppen, vorige week nog in de commissie, om de overblijvende middelen alsnog automatisch toe te kennen aan alle kwetsbare gezinnen. Tot nu toe bleef de meerderheid doof voor die smeekbede, maar ik ben tevreden dat ze nu eindelijk toch tot inkeer zijn gekomen." (Belga)

De Vlaamse regering heeft beslist een extra COVID-19-toeslag toe te kennen aan kwetsbare gezinnen met kinderen. In totaal is daar 12 miljoen euro mee gemoeid. Concreet is het voorstel om eenmalig en automatisch een toeslag toe te kennen aan gezinnen die recht hebben op Groeipakket (kinderbijslag) en van wie het inkomen lager ligt dan 31.605,89 euro per jaar. Op 30 juni 2020 ging het over 356.385 kinderen. Zij krijgen een bedrag van 33,67 euro. Op de oppositiebanken is sp.a tevreden dat de meerderheid "eindelijk haar idee-fixe heeft verlaten" en nu een toeslag toekent aan alle kwetsbare gezinnen. "Wij hebben van in het begin gepleit voor een toeslag die automatisch zou worden toegekend aan alle kwetsbare gezinnen", licht Anaf toe. "Omdat alle gezinnen in armoede het momenteel moeilijk hebben. En omdat het anders een maatregel zou zijn die wel mooi zou klinken, maar in de realiteit compleet de mist in zou gaan omdat mensen niet zouden weten dat ze in aanmerking kwamen of moeilijk hun weg zouden vinden door het administratieve kluwen." Dat blijkt volgens het sp.a-parlementslid ook in de realiteit, want na vijf maanden heeft nog geen 15 premie van de gezinnen die er recht op hebben, de eerder voorziene premie effectief aangevraagd. "De voorbije maanden ben ik blijven op tafel kloppen, vorige week nog in de commissie, om de overblijvende middelen alsnog automatisch toe te kennen aan alle kwetsbare gezinnen. Tot nu toe bleef de meerderheid doof voor die smeekbede, maar ik ben tevreden dat ze nu eindelijk toch tot inkeer zijn gekomen." (Belga)