Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Mechelen is de laatste jaren mooier geworden maar niet altijd warmer. De inzet van de verkiezingen zal dan ook een overheid zijn die een algemeen kader biedt om mensen te versterken, te verbinden en te verzorgen.

Versterken door burgers alle kansen te geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen.
Verbinden door volop in te zetten op de lokale buurt en de ondersteuning van het verenigingsleven zodat Mechelen een thuis wordt voor iedereen.
Verzorgen door kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven, kansen te geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn.

CD&V Mechelen vraagt al jaren meer aandacht voor het samen leven in Mechelen. Ook meerderheidspartij SP.A is onlangs tot de conclusie gekomen dat na de stenen nu de mensen aandacht nodig hebben.

Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?

De kiezer beslist maar heeft in Mechelen niet geheel een vrije keuze. Op de stadslijst van de burgemeester worden Open VLD, Groen, wat gewezen christendemocraten en de voormalige fractieleider van de SP.A verzameld. De vraag zal vooral zijn wie de stad mee zal gaan besturen en hier kan de kiezer wel een duidelijke lijn aangeven.

De samenwerking binnen het huidige stadsbestuur tussen Open VLD en SP.A is nooit optimaal geweest en de sfeer zit nu helemaal onder het vriespunt. CD&V heeft als coalitiepartner tijdens de eerste bestuursperiode van de burgemeester getoond dat het een goede aanvulling kan zijn om de soms megalomane ideeën van de burgemeester wat in te tomen en een goed evenwicht te vinden tussen wat 'nice to have' en 'need to have' is, tussen investeren in stadsverfraaiing en investeren in mensen.

Ik ben ervan overtuigd dat CD&V nodig is in Mechelen en ik hoop dat de kiezer die mening deelt.

Wat speelt in uw gemeente?

Mechelen heeft nood aan een doordacht mobiliteitsbeleid. Het concept van de autoluwe binnenstad werd onlangs ingevoerd waarbij men geen oog heeft gehad voor alternatieven. Hierdoor is de binnenstad niet voor iedereen makkelijk bereikbaar. Inzetten op fietssnelwegen en op goedkope randparkings die via pendelbusjes of een tram verbonden worden met de stadskern is de boodschap. Mechelen heeft nood aan betaalbare huisvesting.

Mijn stokpaardjes zijn het oprichten van een grondfonds waarbij de stad gronden opkoopt en die zonder winst doorverkoopt aan de Mechelaar. En het invoeren van een renovatiepas waarmee mensen die een huis verbouwen kosteloos met hun bouwafval op het containerpark terecht kunnen. Mechelen heeft nood aan een gezond financieel beleid. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen, impliceert meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van onze stad.

Mechelen heeft nood aan meer aandacht voor de wijken en dorpen. Wijk- en dorpsraden moeten gehoord worden. Ze mogen geen excuus zijn voor het stadsbestuur om haar verantwoordelijkheid af te wentelen.

En tot slot, heeft Mechelen dringend nood aan de uitbouw van een warme en solidaire gemeenschap waarbij er geïnvesteerd wordt in mensen en in samen leven. Gezinnen met kinderen verdienen alle kansen. Voldoende en flexibele kinderopvang, voldoende speelruimte en een veilige weg naar school moeten één van de prioriteiten zijn van het volgende bestuur. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?Mechelen is de laatste jaren mooier geworden maar niet altijd warmer. De inzet van de verkiezingen zal dan ook een overheid zijn die een algemeen kader biedt om mensen te versterken, te verbinden en te verzorgen. Versterken door burgers alle kansen te geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen. Verbinden door volop in te zetten op de lokale buurt en de ondersteuning van het verenigingsleven zodat Mechelen een thuis wordt voor iedereen. Verzorgen door kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven, kansen te geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn.CD&V Mechelen vraagt al jaren meer aandacht voor het samen leven in Mechelen. Ook meerderheidspartij SP.A is onlangs tot de conclusie gekomen dat na de stenen nu de mensen aandacht nodig hebben. Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?De kiezer beslist maar heeft in Mechelen niet geheel een vrije keuze. Op de stadslijst van de burgemeester worden Open VLD, Groen, wat gewezen christendemocraten en de voormalige fractieleider van de SP.A verzameld. De vraag zal vooral zijn wie de stad mee zal gaan besturen en hier kan de kiezer wel een duidelijke lijn aangeven.De samenwerking binnen het huidige stadsbestuur tussen Open VLD en SP.A is nooit optimaal geweest en de sfeer zit nu helemaal onder het vriespunt. CD&V heeft als coalitiepartner tijdens de eerste bestuursperiode van de burgemeester getoond dat het een goede aanvulling kan zijn om de soms megalomane ideeën van de burgemeester wat in te tomen en een goed evenwicht te vinden tussen wat 'nice to have' en 'need to have' is, tussen investeren in stadsverfraaiing en investeren in mensen. Ik ben ervan overtuigd dat CD&V nodig is in Mechelen en ik hoop dat de kiezer die mening deelt. Wat speelt in uw gemeente?Mechelen heeft nood aan een doordacht mobiliteitsbeleid. Het concept van de autoluwe binnenstad werd onlangs ingevoerd waarbij men geen oog heeft gehad voor alternatieven. Hierdoor is de binnenstad niet voor iedereen makkelijk bereikbaar. Inzetten op fietssnelwegen en op goedkope randparkings die via pendelbusjes of een tram verbonden worden met de stadskern is de boodschap. Mechelen heeft nood aan betaalbare huisvesting.Mijn stokpaardjes zijn het oprichten van een grondfonds waarbij de stad gronden opkoopt en die zonder winst doorverkoopt aan de Mechelaar. En het invoeren van een renovatiepas waarmee mensen die een huis verbouwen kosteloos met hun bouwafval op het containerpark terecht kunnen. Mechelen heeft nood aan een gezond financieel beleid. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen, impliceert meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van onze stad. Mechelen heeft nood aan meer aandacht voor de wijken en dorpen. Wijk- en dorpsraden moeten gehoord worden. Ze mogen geen excuus zijn voor het stadsbestuur om haar verantwoordelijkheid af te wentelen. En tot slot, heeft Mechelen dringend nood aan de uitbouw van een warme en solidaire gemeenschap waarbij er geïnvesteerd wordt in mensen en in samen leven. Gezinnen met kinderen verdienen alle kansen. Voldoende en flexibele kinderopvang, voldoende speelruimte en een veilige weg naar school moeten één van de prioriteiten zijn van het volgende bestuur. (SD)